Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Prof. Dr. İbrahim Tüzer - Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper
Ankara  2018
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Kubilay Aktulum  
“İMGELEMİN ANTROPOLOJİK YAPILARI” VE FOLKLOR: GILBERT DURAND'IN ARKETİPSEL SINIFLANDIRMA MODELİNE GİRİŞ

 19, Ss, 01-16

"LES STRUCTURES ANTHROPOLOGİQUES DE L'IMAGINAIRE" ET LE FOLKLORE: INTRODUCTION À LA CATÉGORISATION ARCHÉTYPALE DE GILBERT DURAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.309
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Halil Fatih Alagöz  
MÜREBBİYE ROMANINDA DOĞU-BATI ÇATIŞMASI: CİNSİYETİN İMGESEL GÖRÜNÜMLERİ

 19, Ss, 17-29

EAST-WEST CONFLICT IN THE MÜREBBİYE NOVEL: IMAGINARY VIEWS OF GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.311
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hande Balkız  
UYKULARIN DOĞUSU'NDA ÇEMBERSEL FORM: HASAN ALİ TOPTAŞ

 19, Ss, 30-39

CIRCULAR FORM IN UYKULARIN DOĞUSU: HASAN ALİ TOPTAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.314
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tuncay Bolat  
ÜSTKURMACA ROMANLARIN YARATICI YAZMAYA KATKILARI BAĞLAMINDA ADALET AĞAOĞLU'NUN YAZSONU ROMANI

 19, Ss, 40-56

METAFICTIONAL NOVEL'S CONTRIBUTIONS TO CREATIVE WRITING: YAZSONU (SUMMER'S END) BY ADALET AĞAOĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.306
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emine Seda Çağlayan Mazanoğlu  
UNUTULAN ADAM’DAN OTHELLO’YA NÂZIM HİKMET VE SHAKESPEARE OKUMASI

 19, Ss, 57-73

FROM UNUTULAN ADAM TO OTHELLO: A READING OF NÂZIM HİKMET AND SHAKESPEARE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.317
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ertuş  
ATTİLÂ İLHAN'IN ŞİİRLERİ'NDE EŞCİNSELLİK

 19, Ss, 74-88

HOMOSEXUALİTY İN ATTİLÂ İLHAN’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.304
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
ARZULAYAN İLE ARZULANAN ARASINDA: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN AŞK TEMALI ŞİİRLERİNDE ARZU MODELİ

 19, Ss, 89-100

BETWEEN WILLER AND DESIRED: DESIRE MODEL IN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S POEMS WHICH HAVE LOVE THEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.299
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhammed Hüküm Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun  
İSMET ÖZEL'İN ŞİİRLERİNDE BİREYSEL VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

 19, Ss, 101-119

INDIVIDUAL AND SOCIETAL CHANGE IN THE POEMS OF İSMET ÖZEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.302
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Nur Karakeçi  
AK TOPRAKLAR ROMANINDA TOPLUMSAL BİLİNÇDIŞININ GÖRÜNTÜ DÜZEYLERİ VE ALP BİLGE TİPİ

 19, Ss, 120-135

LEVEL OF COLLECTİVE UNCONSSCİOUS İN NOVEL “AK TOPRAKLAR” AND ALP WİSE TYPE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.307
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Orhan Oğuz  
NECAT ÇAVUŞ’UN “AMERİKA” ŞİİRİNDE FİGÜRATİF DİL VE İMAJ

 19, Ss, 136-161

FIGURATIVE LANGUAGE AND IMAGE IN THE POEM “AMERICA” BY NECAT ÇAVUŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.312
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ceren Özgüler  
ŞİİRDE KENT YAZIMI: ARAGON’UN PARİS’İNDEN İLHAN BERK’İN GALATA VE PERA’SINA

 19, Ss, 162-170

WRITING THE CITY: FROM ARAGON’S PARIS TO ILHAN BERK’S GALATA AND PERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.322
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İbrahim Şahin  
RÜYÂSIZ EDEBİYAT: KALP AĞRISI VE ZEYNO’NUN OĞLU

 19, Ss, 171-184

DREAMLESS LITERATURE: KALP AĞRISI AND ZEYNO’NUN OĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.320
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Demet Sustam  
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN TİYATROCULUĞU ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

 19, Ss, 185-198

A BIBLIOGRAPHY TRYING ON RESAT NURI GUNTEKIN’S DRAMATICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.308
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selçuk Atay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “SÜKÛT SUİKASTİ”NE RAĞMEN SÜKÛT ETMEYEN ADAM: “TANPINAR’IN SAKLI DÜNYASI”NDA BİRİKTİRDİKLERİ

 19, Ss, 199-203

THE MAN WHO DİD NOT BOTHER WITH THE "SILENCE ASSASSINATION": HE HAS ACCUMULATED THE "TANPINAR'IN SAKLI DÜNYASI"

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fırat Caner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SERBEST ŞİİRİN İLK KURAMCISI: NUREDDİN FERRUH ALKEND

 19, Ss, 204-206

AVANGARD FREE VERSE THEORETICIAN IN TURKISH POETRY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gülçin Oktay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KADINLIK DAİMA BİR MUAMMA MI?

 19, Ss, 207-213

Is Womanhood Always a Mystery?

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |