Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Bahtiyar Aslan
Editör(ler)

İstanbul  2015
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ali Budak  
SELİM İLERİ’NİN ‘YARIN YAPAYALNIZ’ ROMANINDA AŞKIN “ÖZEL” VE “DERİN” HALLERİ

 13, Ss, 7-30

SPECIAL AND PROFOUND: MODES OF LOVE IN SELİM İLERİ’S NOVEL ‘YARIN YAPAYALNIZ’

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Şen  
PHENOMENOLOGY OF VOID / NOTHINGNESS / SENSE IN TURKISH POETRY

 13, Ss, 31-53

TÜRK ŞİİRİNDE BOŞLUK / HİÇLİK DUYUMUNUN FENOMENOLOJİSİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Gariper Yasemin Küçükcoşkun  
KENDİ ŞİİR ANLAYIŞININ DIŞINA DÜŞMÜŞ BİR ŞAİR: MEHMET ÂKİF’İN POETİK GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA SANATINA BİR BAKIŞ

 13, Ss, 55-76

A POET WHO FELL OUTSIDE HIS POETRY: A VIEW TO MEHMET ÂKIF’S ART IN CONSIDERATION OF HIS POETIC CONCEPT

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayhan Bulut  
RASİM ÖZDENÖREN’İN “HIŞIRTI” VE “GÖL” İSİMLİ ÖYKÜLERİNDE KADINLARIN ONTOLOJİK SORUNLARLA İMTİHANI: İNTİHAR

 13, Ss, 77-89

SUICIDE: THE STRUGGLE OF WOMEN’S WITH ONTOLOGİAL PROBLEMS IN RASİM ÖZDENÖREN’S SHORT STORIES NAMED “HIŞIRTI” AND “GÖL”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yadigar Şanlı  
ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINDA “ÖTEKİ”LEŞTİRİLEN İKİLİ: İSLAM VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

 13, Ss, 91-110

ISLAM AND TURKISH NATIONALISM WHICH HAVE BEEN INTRODUCED AS “OTHER” IN ORHAN PAMUK’S NOVELS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Emre Özsaray  
CEMAL ŞAKAR’IN “ZARURAT-I HAMSE” VE “RENKLER” ÖYKÜLERİNDE MÜLTECİLİK TEMASI

 13, Ss, 111-123

THE REFUGEE THEME İN CEMAL ŞAKAR’S “ZARURAT-I HAMSE AND RENKLER STORİES”

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Murat Değer  
SÂMİHA AYVERDİ VE AZİZE CAFERZADE’NİN TARİHÎ ROMANLARININ ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 13, Ss, 125-139

EXAMINING THE HISTORİCAL NOVELS OF SAMİHA AYVERDİ AND AZİZE CAFERZADE FROM THE POINT OF NARRATIVE TECHNIQUES

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Dilan Yamaç  
1980 KUŞAĞI TÜRK ŞİİRİ ÇERÇEVESİNDE ŞAVKAR ALTINEL POETİKASININ İNCELENMESİ

 13, Ss, 141-153

THE RESEARCH OF SAVKAR ALTINEL’S POETRY WITHIN THE FRAMEWORK 1980s TURKISH POETS

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hazal Bozyer  
ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 13, Ss, 155-180

AN ANALYSIS ON THE SOURCE OF ÂSAF HÂLET ÇELEBİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emir Ali Çevirme  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: NECİP FAZIL LİTERATÜRÜNE DEĞERLİ BİR KAYNAK: NECİP FAZIL / SICAK YARADA KEZZAP

 13, Ss, 181-186Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “ZENGİN BİR MADEN”E YENİDEN DÖNÜŞ: AHMET HAMDİ TANPINAR / ÖMRÜN GECESİNDE SÜKÛT

 13, Ss, 187-192Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Faruk Güler  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE BENLİK ALGISI VE KİMLİK KURGUSU

 13, Ss, 193-196Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |