Baş Editör(ler)

Değerli okurlar,

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 15. yılında 29. sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyar.

Bu sayıda dört makale ve bir kitap tanıtım yazısı yer almaktadır. Makalelerin ilki David Greig’in Prudencia Hart ve Bir Tuhaf Dibe Vurma Öyküsü’nü, ikincisi Oğuz Atay-eser ilişkisini, üçüncüsü Haydar Ergülen’in “Anne” şiirini, dördüncüsü Victor Hugo’nun Sefiller romanını konu alıyor. Kitap tanıtmasında ise Gökay Durmuş'un Feminist Edebiyat Kuramı Bağlamında Gülten Akın Şiiri adlı çalışması ele alınmaktadır.

Dergimizin yeni sayılarına makalelerinizi, görüş ve eleştirilerinizi beklediğimizi belirterek gönlünüzce bir yaz mevsimi diliyoruz. 

Saygılarımızla... 

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ


Editör(ler)

Prof. Dr. İbrahim TÜZER

Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER


Ankara  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ayşegül Demir  
THE BORDER-BALLAD REIMAGINED: LIMINALITY IN THE STRANGE UNDOING OF PRUDENCIA HART

 29, Ss, 001-018

YENİDEN DÜŞLENEN SINIR-BALADI: PRUDENTIA HART VE BİR TUHAF DİBE VURMA ÖYKÜSÜ’NDE EŞİKSELLİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.532
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Balcı  
PARÇA-BÜTÜN DİYALEKTİĞİNDE ÇAĞDAN YAZARA, YAZARDAN KURGU KİŞİSİNE OĞUZ ATAY

 29, Ss, 019-039

OĞUZ ATAY: FROM THE PERSPECTİVE OF THE PART AND THE WHOLE, FROM THE AGE TO THE AUTHOR, FROM THE AUTHOR TO THE FİCTİONAL CHARACTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.538
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hatice Metin  
İNSAN OLMAYI REDDETMEK: HAYDAR ERGÜLEN’İN “ANNE” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 29, Ss, 040-054

REFUSE TO BE HUMAN: A REVIEW ON HAYDAR ERGÜLEN'S "MOTHER" POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.537
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yeliz Akar  
VİCTOR HUGO’NUN “SEFİLLER” ROMANI ÜZERİNE BİR OKUMA

 29, Ss, 055-078

AN ANALYSIS OF VICTOR HUGO'S “SEFİLLER “NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.536
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Abdulkerim Çiftci  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GÖKAY DURMUŞ’UN FEMİNİST EDEBİYAT KURAMI BAĞLAMINDA GÜLTEN AKIN ŞİİRİ BAŞLIKLI ESERİ ÜZERİNE İNCELEME

 29, Ss, 079-083

A STUDY ON GÜLTEN AKIN'S POETRY TITLE GÖKAY DURMUŞ IN THE CONTEXT OF FEMINIST LITERATURE THEORY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |