Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper
Ankara  2016
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Kubilay Aktulum  
KOLAJ NEDİR? LOUIS ARAGON ÖRNEĞİ

 15, Ss, 3-18Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Dinçer Atay  
ERDAL ÖZ’ÜN ROMALARINDA İZLEKSEL KURGU

 15, Ss, 19-41

THE THEMATIC STRUCTURE IN THE NOVEL ENTITLED “ODALARDA” (IN THE ROOMS) BY ERDAL ÖZ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tuncay Bolat  
ERHAN BENER’İN OYUNCU ROMANINDA PERSONA VE PARABASİS

 15, Ss, 42-60

PERSONA AND PARABASIS IN ERHAN BENER'S NOVEL OF OYUNCU

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ülkü Eliuz  
SIKIŞTIRILMIŞ FELSEFE: AYNADAKİ YALAN

 15, Ss, 61-81

THE COMPRESSED PHILOSOPHY: AYNADAKI YALAN

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
EPİK DESTAN GELENEĞİ VE NÂZIM HİKMET’İN KUVÂYİ MİLLİYE DESTANI

 15, Ss, 82-99

EPIC TRADITION AND NAZIM HIKMET’S KUVÂYİ MİLLİYE EPIC POEM

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Buğdaycı  
BİR AŞK ÜÇGENİ: SAFİYE EROL’UN KADIKÖYÜ’NÜN ROMANI’NDA AŞK, ISTIRAP VE MODERNLEŞME

 15, Ss, 100-119

A TRIANGLE OF LOVE: LOVE, SUFFERING, AND MODERNITY IN SAFIYE EROL’S THE NOVEL OF KADIKÖYÜ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Duygu Dinçer  
SAFİYE EROL’UN ÜLKER FIRTINASI ROMANINDA AŞKIN RENKLERİ VE BENLİK ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ

 15, Ss, 120-137

THE COLORS OF LOVE AND THEIR EFFECTS ON SELF IN THE NOVEL ÜLKER FIRTINASI BY SAFIYE EROL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Zeynep Tek  
SAFİYE EROL’UN DİNEYRİ PAPAZI ADLI ROMANINDA NARSİSİSTİK KİŞİLİK ÇÖZÜMLEMESİ

 15, Ss, 138-151

The ANALYSIS of NARSISSISTIC PERSONALITY in DINEYRI PAPAZI by SAFIYE EROL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Dilan Yamaç  
CİĞERDELEN’İN KADIN KAHRAMANLARININ C.G. JUNG’UN KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 15, Ss, 152-161

THE REVIEW OF CIGERDELEN’S WOMAN CHARACTERS BASED ON C. G. JUNG’S COLLECTIVE UNCONSCIOUS THEORY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Havva Yılmaz  
BİR TÜRKİYE ALEGORİSİ OLARAK DİNEYRİ PAPAZI VE SAFİYE EROL’UN HAYATI

 15, Ss, 162-179

DINEYRI PAPAZI AND THE LIFE STORY OF SAFIYE EROL AS AN ALLEGORY OF TURKIYE

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |