Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)
Beşir Ayvazoğlu
Editör(ler)
İlyas Dirin
İstanbul  2011
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Törenek  
TEVFİK FİKRET VE ÂŞİYÂN

 5, Ss, 7-27

TEVFİK FİKRET AND ÂŞİYÂN

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sezai Coşkun  
SAVAŞ-EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BOSNA SAVAŞI'NIN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI

 5, Ss, 29-52

REFLECTIONS OF BOSNIAN WAR ON TURKISH POETRY IN THE CONTEXT OF WAR-LITERATURE RELATIONSHIP

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sibel Bayram  
BOŞNAK ŞİİRİNDE İSTANBUL

 5, Ss, 53-68

ISTANBUL IN BOSNIAN POETRY

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selahattin Çitçi  
YAHYA KEMAL VE MEHMET ÂKİF'İN ESERLERİNDE EZAN

 5, Ss, 69-84

ATHAN IN THI WORKS OF YAHYA KEMAL AND MEHMET ÂKİF

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Abdurrrahman Kolcu  
J. K. HUYSMANSA'IN REBOURS (TERSİNE) VE TAHSİN YÜCEL'İN MUTFAK ÇIKMAZI ROMANLARI ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

 5, Ss, 58-98

A COMPARISON BETWEEN JORIS-KARL HUYSMANS'S A REBOURS (AGAINST THE GRAIN) AND TAHSIN YÜCEL'S MUTFAK ÇIKMAZI

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Özgür İldeş  
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN ŞIPSEVDİ ROMANINDA THOMAS HOBBES'U LE VIATHAN ADLI ESERİNİN ETKİLERİ

 5, Ss, 99-114

THE INFLUENCES OF THOMES HOBBES' LEVIATHAN ON THE NOVEL ŞIPSEVDİ BY HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kadir Can Dilber  
JORGE LUİS BORGES'TEN HASAN ALİ TOPTAŞ'A DÜŞSEL YOLCULUĞUN ŞİFRELERİ

 5, Ss, 115-129

FROM JORGE LUIS BORGES TO HASAN ALi TOPTAŞ; THE CODES OF IMAGINARY TRAVEL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gürkan Yavaş  
PEYAMİ SAFA'NIN YALNIZIZ ADLI ROMANINDA BİR ÇATIŞMA UNSURU OLARAK İDEOLOJİK VE DÜŞÜNSEL YAPI

 5, Ss, 131-152

IDEOLOGICAL AND SPIRITUAL STRUCTURE AS AN ELEMENT OF CONFLICT IN THE PEY AM.f SAFA NOVEL "YALNIZIZ"

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe Demir  
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'İN HİKAYELERİNDE EV, EVDEN KAÇIŞ VE EVE DÖNÜŞ

 5, Ss, 153-163

HOME, ESCAPE FROM HOME AND RETURNING TO HOME IN THE STORIES OF HALİD ZİYA UŞAKLIGİL

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kâmil Yeşil  
MODERNİZMİ ESAS ALAN BİR YAZAR: BİLGE KARASU, MODERNİST BİR ÖYKÜ: ODALARDAN BİRİ

 5, Ss, 165-176

AN AUTHOR WHO TAKES MODERNISM AS BASIS: BİLGE KARASU, A MODERNISTIC STORY: ODALARDAN BİRİ

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kahraman Bostancı  
II. MEŞRUTİYET DEVRİ İZMİR BASININDA TÜRKÇÜ DUYARLILIĞIIN SESİ: TAN MECMUASl VE DİZİNİ

 5, Ss, 177-199

VOICE OF TURCIST SENSITIVITIES IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA İZMİR PRESS: TAN MAGAZINE AND ITS INDEX

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nuran Özlük  
ÂFÂK MECMUASI VE DİZİNİ

 5, Ss, 201-208

THE ÂFÂK MAGAZINE AND ITS INDEX

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sema Özher Koç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TANZİMAT DÖNEMİ ANLATILARINDA FEMİNİST SÖYLEM

 5, Ss, 209-212Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Yılmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TANPINAR ŞİİRİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ZAMANA DÜŞEN ÇIĞLIK

 5, Ss, 212-214Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yakup Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HÜSEYİN SİRET: BEDBAHT BİR MUHALİF, KIRGIN BİR ŞAİR, SIRLI BİR DERVİŞ

 5, Ss, 215-220Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emir Ali Çevirme  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EDEBİYATIMIZDA YABANCILAŞMA OLGUSUNA YENİ BİR KAYNAK: ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR'IN ROMANLARINDA ÖZEL YABANCILAŞMA

 5, Ss, 220-222Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |