Baş Editör(ler)

Değerli okurlar, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın 20. sayısıyla size merhaba demekten mutluluk duyuyoruz. Dergimiz, her sayıda biraz daha ilerlemenin, sayfa düzeninden bilimsel kaliteyi yükseltmeye kadar birçok alanda nitelikli akademik bir dergi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bunda Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın uzun ömürlü ve seviyeli bir yayıncılık anlayışının yanı sıra edebiyat bilimine elden geldiğince katkı sağlamayı ilke edinmiş olmasının büyük payı bulunmaktadır. Önemli indekslerce dizinlenerek uluslararası olma statüsü kazanan dergimiz son olarak MLA tarafından da taranmaya başlamış ve SSCI tarafından “ön izleme”ye alınmıştır. Önümüzdeki süreçte, SSCI yayın indeksine girme çabası içerisinde olacaktır. Bu da dergi mensuplarının kararlı çalışmaları yanında edebiyat araştırmacılarının bilimsel yazılarıyla dergimize sunacakları destekle mümkün olacaktır. Bu öngörüden hareketle Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları’nın gittikçe sayısı ve seviyesi artan makale akışına kavuşacağını arzulamaktayız. 20. sayımızda on bir makale, dört kitap tanıtımı bulunmaktadır. Her biri inceleme alanına aldığı konuyu derinlemesine analiz eden bu makalelerin Yeni Türk Edebiyatı alanına katkı sunmasını umuyoruz. Haziran 2019’da yayımlanacak olan 21. sayıda yeni ve nitelikli makalelerle buluşmak ümidiyle… Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Editör(ler)
Prof. Dr. İbrahim Tüzer, Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper
Ankara  2018
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Soner Akpınar  
HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL ŞİİRİNDE “DEVLET” ALGISI

 20, Ss, 01-16

THE STATE IMAGE IN HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.337
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kubilay Aktulum  
METİNLERARASILIK VE EVRİM

 20, Ss, 17-30

INTERTEXTUALITY AND EVOLUTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.341
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Özgür Atakan  
MUHAYYEL OSMANLI: FELATUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ ROMANINDA SOSYOLOJİK İMGELEM

 20, Ss, 31-60

IMAGINED OTTOMAN: THE SOCIOLOGICAL IMAGINATIONS IN THE FELATUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.347
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yunus Balcı  
TÜRK EDEBİYATINDA KÜRESEL ETKİLENMELER: ROBİNSON CRUSOE ÖRNEĞİ

 20, Ss, 61-72

GLOBAL EXPOSURES IN TURKISH LITERATURE: THE CASE OF ROBINSON CRUSOE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.340
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Atilla Ertok  
SAİT FAİK ABASIYANIK’IN ÖYKÜLERİNDE KULLANIM DEĞERİNDEN PSİŞİK GÖSTERGE DEĞERİNE EŞYA KAVRAMI

 20, Ss, 73-84

THE CONCEPT OF OBJECT FROM THE USE VALUE TO PSYCHIC VALUE OF THE SIGN IN THE NARRATIVES OF SAIT FAIK ABASIYANIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.331
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kağan Gariper  
NÂZIM HİKMET’İN HİKÂYELERİNDE MİHAİL ZOŞÇENKO SÖYLEMİ VE KİMİ METİNLERARASI ÇÖZÜMLEMELER

 20, Ss, 82-95

MİHAİL ZOŞÇENKO'S DISCOURSE AT NÂZIM HIKMET'S STORIES AND SOME INTERTEXTUAL ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.348
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Faruk Güler  
İHSAN OKTAY ANAR’IN GALİZ KAHRAMAN ADLI ROMANINDA SOSYAL ELEŞTİRİ

 20, Ss, 96-109

SOCIAL CRITICISM IN İHSAN OKTAY ANAR'S NOVEL: GALİZ KAHRAMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.350
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

M. Fatih Kanter  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE ANASIR-I ERBAA

 20, Ss, 110-126

ANÂSIR-I ERBAA IN THE POEMS OF NECİP FAZIL KISAKÜREK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.329
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Öz  
DEĞİRMEN ADLI ÖYKÜDE ÖTEKİLEŞME İZLEĞİ

 20, Ss, 127-138

OTHERISATION IN THE DEĞİRMEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.323
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cafer Şen  
SAF ŞİİR İLE ŞİZOFRENİK SÖYLEMİN MÜŞTEREKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 20, Ss, 139-160

AN INVESTIGATION ON THE COMMONS OF SCHIZOPRENIC DISCOURSE WITH PURE POEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.345
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif Türkislamoğlu  
TÜRK DÜŞÜNCESİNDE "AYNANIN İÇİNDEKİLER"DEN YANSIYANLAR

 20, Ss, 161-185

Those Reflecting from "Aynanın İçindekiler" into the Turkish Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.328
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Duran Arslan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAPLARA ADANMIŞ BİR ÖMRÜN İZİNDE: İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL -CUMHURİYET DEVRİNDE BİR OSMANLI EFENDİSİ-

 20, Ss, 186-188

ON THE TRACK OF A LIFE DEDICATED TO BOOKS: İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL -AN OTTOMAN GENTLEMAN IN THE REPUBLICAN PERIOD-

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Evis  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BEYAZ KÖŞKTE OTURANLAR -RİKKAT KÖKNAR'IN ROMANLARINDA SOSYAL SINIFLAR-

 20, Ss, 189-192

BEYAZ KÖŞKTE OTURANLAR -RİKKAT KÖKNAR'IN ROMANLARINDA SOSYAL SINIFLAR-

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bedirhan Ünlü  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yazı/Yankı Makaleler-Denemeler Üzerine Değerlendirme

 20, Ss, 193-196

Evaluation on Yazı/Yankı-Makaleler-Denemeler

Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hafize Şahin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GÖNLÜNDEKİNİ SÖYLEYEN BİR ŞAİR: NİGÂR HANIM…

 20, Ss, 197-203Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |