AHMET HAMDİ TANPINAR’S VIEW OF CULTURAL CHANGE
(AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KÜLTÜREL DEĞİŞİME BAKIŞI )

Yazar : Muhittin Ersungur    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 35-43
    


Özet
Culture can be defined as a collection of spiritual values that upholds nations . The more the collection of spiritual values that occur religion, language, history, tradition and morality enrich, the more the nations advance. The nations who could not claim their cultural values and scorn them are doomed to destroy themselves in the future. In his works, Ahmet Hamdi Tanpınar mentions about cultural crisis, cultural degeneration in the Turkish society, people stuck between the east and west after the Reforms and criticizes the Turkish people who deny their own culture. In this paper, we have studied Tanpınar’s revealing the corruption that occurred in Turkish society and also dealt with criticizing the people who are ignorant, uncultured and do not improve themselves. In our study, Tanpınar’s critique of the cultural aspects of Turkish society, not compromising of their own values, recommendations to avoid the misbehaviors of leading Turkey’s development and cultural loss are also included.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, culture, Turkish society.

Abstract
Kültür, milletleri ayakta tutan manevî değerler topluluğu olarak tanımlanabilir. Din, dil, tarih, gelenek ve törelerden meydana gelen manevî değerler topluluğu ne kadar zenginleşirse, milletler de o kadar yücelir. Kültürel değerlerine sahip çıkamayan, onları hor gören milletler, gelecekte kendi kendilerini yok etmeye mahkûmdur. Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde, Tanzimat’tan sonra Türk toplumunda meydana gelen kültür bunalımını, kültür yozlaşmasını, Doğu ve Batı arasında bocalayan insanları ele alır ve kendi kültürünü inkâr eden Türk insanını eleştirir. Bu çalışmamızda, Tanpınar’ın Türk toplumunda meydana gelen yozlaşmayı ortaya koymasını ve bu konuda bilgisiz, kültürsüz olan, kendini geliştirmeyen insanları eleştirmesini ele aldık. Çalışmamızda, ayrıca Tanpınar’ın Türk toplumunu kültürel açıdan eleştirisinin yanı sıra, kendi öz benliğinden taviz vermemesi, Türkiye’nin kalkınması ve kültür kaybına yol açacak davranışlardan kaçınması konusunda tavsiyeleri de yer almaktadır.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, kültür, Türk toplumu.