MUHTEVASI VE KAYNAKLARI BAKIMINDAN ŞAİRİN ROMANI
(ŞAİRİN ROMANI IN TERMS OF ITS SOURCES AND ITS CONTENTS )

Yazar : Süheyla Yüksel    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 17-34
    


Özet
Bünyesinde birkaç farklı türün özelliklerini barındıran Şairin Romanı zaman ve mekân bakımından fantastik, ütopik nitelikler gösterir. Romanın polisiye dokusunda da yine fantastiğin izleri vardır. Romanın muhtevası ise kehanetten bilinçdışına, mitolojilerden geleneklere kadar çok değişik kaynaklar ve çağrışımlarla zenginleştirilmiş; şahıs kadrosu ve olaylar şekillendirilirken yine bu geniş çağrışımlardan faydalanılmıştır. Romanın yolculuk üzerine kurulan yapısı, yazara bütün bu farklılıkları bütünleştirebilmesi ve merak unsurlarının yerleşmesi için geniş bir hareket alanı sağlamıştır. Yazar, kurduğu dünyanın farklılığını kullandığı dil ile de okuyucuya yansıtmıştır. Şairin Romanı’ndaki şiir ve şairle ilgili teorik bilgileri yazarın bu konulardaki görüşleri olarak yorumlamak gerekir.

Anahtar Kelimeler
Şiirin teorisi, roman, fantastik, ütopik, polisiye, mitoloji.

Abstract
Şairin romanı which embodies the characteristics of a number of genres shows utopic and fantastic qualities in terms of time and place. There are also the traces of fantastic in the novel’s detective texture. The content of the novel has been enriched by a variety of differerent sources and connotations ranging from prophecy to the unconscious and from mythology to traditions; these connotations have been used in the formation of the characters and events in the novel as well. The plot of the novel which is based on travelling allows the writer to be able to unite all these differences and to put the elements of curiosity into the novel. The writer has reflected to the reader by means of the language he uses, the difference of the world he creates. It is necessary to comment the theoretical informations about poetry and poet in Şairin Romanı as the writer’s own ideas on this subject.

Keywords
The theory of poetry, novel, fantastic, utopic, dedective, mythology.