SEZAİ KARAKOÇ’UN EĞİTİME BAKIŞI: 1 İLK, ORTA VE LİSE
(SEZAİ KARAKOÇ’S VIEW ON EDUCATION: 1 ELEMENTARY, INTERMEDIATE AND HIGH SCHOOL )

Yazar : Recep Duymaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 7-16
    


Özet
Sezai Karakoç, Cumhuriyet döneminde yetişmiş hem şair, hem düşünürlerimizden biridir. Onun şiir kitaplarının yanında deneme, eleştiri ve düşünce yazıları da vardır. Bu tür yazılarında din, dil, edebiyat, sanat, Doğu, Batı, birey, aile, toplum, devlet, kültür ve medeniyet gibi pek çok konunun yanında, eğitim ve öğretim gibi toplumu doğrudan doğruya ilgilendiren kavramları da ele almıştır. Onun ayırıcı özelliği, bu kavramlara ve eğitim kurumlarına gelenekten gelen birikimle yerli ve çağdaş bir açıdan bakabilmesidir. Sezai Karakoç’un eğitim anlayışının temelinde eğitimin “hedefli bir uğraş alanı” olduğu düşüncesi vardır. Onun eğitime dair düşüncelerinin metinlere dayalı olarak tespit edilmesi, hem sanatını daha yakından tanımamıza, hem ülkemizde hâlâ sürmekte olan edebiyat eğitimi arayışlarına bir ışık tutacaktır. Bu çalışmamızda onun daha ziyade eğitim sistemimizin ilk, orta ve lise dönemlerine dair düşünceleri üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, eğitim kurumları, edebiyat, edebiyat eğitimi.

Abstract
Sezai Karakoç is among the poets and thinkers of Republican Era. Besides poems he has essays, commentaries and thought writings. In such writings he deals with such diverse topics as religion, language, literature, art, East, West, individual, family, society, culture and civilisation as well as education and learning which concerns the society directly. What distinguishes him is that he is able to see those concepts and educational institutions from an indigenous and modern viewpoint fed by tradition. Sezai Karakoç’s conception of education is based on the idea that education is an “ engagement with a purpose”. Identification of his ideas on education based on texts will enable us not only to be familiar with his art but also shed light on the current search for literature teaching. In this work we will put emphasis on his thoughts about elementary, intermediate and high school education.

Keywords
Education, educational institutions, literature, literature teaching.