Abstract


KIBRIS TÜRK DERGİCİLİĞİ
Basın hayatında, gazetenin yanı başında önemli bir köşe taşı olan dergiciliği yakından tanımak ve tanıtmak amacıyla yola çıktığımız bu çalışmada, toplumların kültür dağarcığına önemli katkılar yapan dergilerin Kıbrıs’taki seyir ve rolünü saptamak istedik. Kıbrıs dergiciliği, Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak ‘Ada’nın kültür hayatına kılavuzluk etmesi, problemleri mercek altına almak isteyişi, bir zevk ve entelektüel birikim kazandırma amaçları açısından önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada her üç dilde yayımlanan dergiler ele alınmıştır. Ayrıca dergileri, Kıbrıs’ta yönetim dönemleri göz önünde bulundurarak “1963-1974 Arası”, “1983 Sonrası” gibi devrelere ayırıp inceledik. Böylelikle, her dönemde dergicilik hayatının kazandıkları ve kazandırdıklarını görmek, şartlarla paralel olan gelişim boyutlarını da saptamak istedik. Zaman zaman karşılaşılan sorunlara rağmen yayın hayatını devam ettirmeye çalışan dergiler, seslendikleri kitlelere mesajlarını iletmiştir. İncelememiz esnasında karşılaştığımız problemlerden biri olan gazete-dergi ayrım problemini, yayına eklenen açıklamalardan, bazen de isimden yola çıkarak ya da doğrudan kaynağın kendisine ulaşarak çözmeye ve dergilerin yayımlanış ve kapanış amaçlarını, seyrek aralıklarla yayınını sürdüren dergilerin sorunlarını analiz etmeye çalıştık.

Keywords
Kıbrıs, dergi, dergicilik, Kıbrıs dergiciliği.
Kaynakça