Abstract


HİLMİ YAVUZ’UN ÇÖL ŞİİRLERİ’ˆNDE VARLIK SORGULAMASI
Doğu ve Batı geleneğini geniş kültür birikimiyle eserlerine taşıyan Hilmi Yavuz, modern dünyanın boşluğunu ‘sahih şiir’ ile doldurmaya çalışır. Doğu ve Batı kaynaklarından beslenerek oluşturduğu Çöl Şiirleri’ni geleneğin modernle birleşimi sonucunda ortaya koyar. ‘Çöl’ün insanlığın varoluşundan bu yana yüklendiği mânâ Hilmi Yavuz’un şiirinde yeniden canlanır. Her okuyucu çölü yeni çağrışımlarla kendine özgü olarak anlamlandıracaktır. Bu yazıda da Hilmi Yavuz’un Çöl Şiirleri çerçevesinde çölün varoluştaki ve varlık olarak insanın çöldeki konumu üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Hilmi Yavuz, şiir, çöl, varlık, varoluş.
Kaynakça