Özet


AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KÜLTÜREL DEĞİŞİME BAKIŞI
Kültür, milletleri ayakta tutan manevî değerler topluluğu olarak tanımlanabilir. Din, dil, tarih, gelenek ve törelerden meydana gelen manevî değerler topluluğu ne kadar zenginleşirse, milletler de o kadar yücelir. Kültürel değerlerine sahip çıkamayan, onları hor gören milletler, gelecekte kendi kendilerini yok etmeye mahkûmdur. Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde, Tanzimat’tan sonra Türk toplumunda meydana gelen kültür bunalımını, kültür yozlaşmasını, Doğu ve Batı arasında bocalayan insanları ele alır ve kendi kültürünü inkâr eden Türk insanını eleştirir. Bu çalışmamızda, Tanpınar’ın Türk toplumunda meydana gelen yozlaşmayı ortaya koymasını ve bu konuda bilgisiz, kültürsüz olan, kendini geliştirmeyen insanları eleştirmesini ele aldık. Çalışmamızda, ayrıca Tanpınar’ın Türk toplumunu kültürel açıdan eleştirisinin yanı sıra, kendi öz benliğinden taviz vermemesi, Türkiye’nin kalkınması ve kültür kaybına yol açacak davranışlardan kaçınması konusunda tavsiyeleri de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, kültür, Türk toplumu.
Kaynakça