Abstract


MUHTEVASI VE KAYNAKLARI BAKIMINDAN ŞAİRİN ROMANI
Bünyesinde birkaç farklı türün özelliklerini barındıran Şairin Romanı zaman ve mekân bakımından fantastik, ütopik nitelikler gösterir. Romanın polisiye dokusunda da yine fantastiğin izleri vardır. Romanın muhtevası ise kehanetten bilinçdışına, mitolojilerden geleneklere kadar çok değişik kaynaklar ve çağrışımlarla zenginleştirilmiş; şahıs kadrosu ve olaylar şekillendirilirken yine bu geniş çağrışımlardan faydalanılmıştır. Romanın yolculuk üzerine kurulan yapısı, yazara bütün bu farklılıkları bütünleştirebilmesi ve merak unsurlarının yerleşmesi için geniş bir hareket alanı sağlamıştır. Yazar, kurduğu dünyanın farklılığını kullandığı dil ile de okuyucuya yansıtmıştır. Şairin Romanı’ndaki şiir ve şairle ilgili teorik bilgileri yazarın bu konulardaki görüşleri olarak yorumlamak gerekir.

Keywords
Şiirin teorisi, roman, fantastik, ütopik, polisiye, mitoloji.
Kaynakça