Abstract


SEZAİ KARAKOÇ’UN EĞİTİME BAKIŞI: 1 İLK, ORTA VE LİSE
Sezai Karakoç, Cumhuriyet döneminde yetişmiş hem şair, hem düşünürlerimizden biridir. Onun şiir kitaplarının yanında deneme, eleştiri ve düşünce yazıları da vardır. Bu tür yazılarında din, dil, edebiyat, sanat, Doğu, Batı, birey, aile, toplum, devlet, kültür ve medeniyet gibi pek çok konunun yanında, eğitim ve öğretim gibi toplumu doğrudan doğruya ilgilendiren kavramları da ele almıştır. Onun ayırıcı özelliği, bu kavramlara ve eğitim kurumlarına gelenekten gelen birikimle yerli ve çağdaş bir açıdan bakabilmesidir. Sezai Karakoç’un eğitim anlayışının temelinde eğitimin “hedefli bir uğraş alanı” olduğu düşüncesi vardır. Onun eğitime dair düşüncelerinin metinlere dayalı olarak tespit edilmesi, hem sanatını daha yakından tanımamıza, hem ülkemizde hâlâ sürmekte olan edebiyat eğitimi arayışlarına bir ışık tutacaktır. Bu çalışmamızda onun daha ziyade eğitim sistemimizin ilk, orta ve lise dönemlerine dair düşünceleri üzerinde duracağız.

Keywords
Eğitim, eğitim kurumları, edebiyat, edebiyat eğitimi.
Kaynakça