ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2 SayıEditör
Beşir Ayvazoğlu

Editör Yardımcısı
İlyas Dirin

İstanbul  2009

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep Duymaz  
GELiBOLU ROMANINA POSTMODERNiZM AÇISINDAN BAKIŞ
Sayı 2, s.9-23

AN OUTLOOK OVER GELİBOLU THROUGH POSTMODERNISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan Örgen  
OĞUZ ATAY'IN ROMANLARINDA iNTİHAR
Sayı 2, s.25-46

SUICIDE IN OĞUZ ATAY'S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Çıkla  
ROMAN ADLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Sayı 2, s.47-56

OPINIONS ON NOVEL'S TITLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim Çonoğlu  
SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA BEDEN YAPISI, BEDENSEL DAVRANIŞLAR VE KİŞİLİK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
Sayı 2, s.57-73

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY AND PERSONALITY IN SERVET-İ FÜNÛN NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bâki Asiltürk  
MEHMET RAUF'UN EYLÜL ROMANINDA DÖRT UNSUR
Sayı 2, s.75-99

FOUR ELEMENTS IN MEHMET RAUF'S EYLÜL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan Kanter  
AŞK VE İNTİHAR BAĞLAMINDA FERDÂ-YI GARÂM ROMANI
Sayı 2, s.101-109

THE NOVEL OF FERDA-YI GARAM IN THE OF LOVE AND SUICIDE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü Eliuz  
GELENEĞİN DİRİLİŞİ NAZAN BEKİROĞLU'NUN YUSUF İLE ZÜLEYHA'SI
Sayı 2, s.111-128

THE REVIVAL OF THE TRADITIONAL YUSUF AND ZULEYHA BY NAZAN BEKiROGLU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Narlı  
GARİP POETİKASININ ELEŞTİRİSİ
Sayı 2, s.129-147

THE CRITICAL OF THE POETİC OF GARİP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Narlı  
GARİP POETİKASININ ELEŞTİRİSİ
Sayı 2, s.129-147

THE CRITICAL OF THE POETİC OF GARİP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mitat Durmuş  
GARİP ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİN SORUNSALLAŞTIRILMASI
Sayı 2, s.149-162

PROBLEMATIZATION OF TRADITION IN THE CONTEXT OF THE "GARiP" POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kolcu Gürkan Yavaş  
"YENİ LİSAN"CILARIN DİLDE SADELEŞME TALEPLERİNE KARŞI ÇIKIŞIN BİR ŞİİRİ: LİSÂN-I OSMÂNİ
Sayı 2, s.163-192

A POEM OF OPPOSITION TO THE PURITY DEMANDS OF FOLLOWERS OF YENİ LİSAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet Koraş  
LİRİKA ÖRNEĞİNDE BAHTİYAR VAHAPZADE'DE GELENEĞİN İZLERİ VE FUZULİ
Sayı 2, s.193-224

THE TRACES OF TRADITION IN BAHTIYAR VAHAPZADE AND FUZULI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kahraman Bostancı  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANAN RESİMLİ KİTAB MECMUASINDA KADINA BAKIŞ AÇISI VE BU BAKIŞ AÇISININ CUMHURİYET VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ
Sayı 2, s.226-239

PERSPECTIVES ON WOMEN IN RESIMLI KITAB MAGAZINE PUBLISHED DURING THE SECOND CONTITUTIONAL PERIOD AND THEIR INFLUENCES ON THE REPUBLICAN ERA AND CONTEMPORARY TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Dirin Übeydullah Kısacık  
ÖZEL SAYI VE DOSYALAR BİBLİYOGRAFYASI-I (1929-1990)
Sayı 2, s.241-254

A TREATISE ON THE BIBLIOGRAPHY OF SPECIAL ISSUES AND "FILE"S (1929-1990)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin Yıldırım  
TÜRK GAZETECİLİK TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME - II
Sayı 2, s.255-288

A TREATISE ON THE HISTORY OF TURKISH JOURNALISM - II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Yavaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BEŞİR FUAD'LA KIRK YIL SONRA YENİDEN: BEŞİR FUAD İLK TÜRK POZİTİVİST VE NATÜRALİSTİ
Sayı 2, s.289-293Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Tosun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AŞKIN ŞİZOFRENİK HÂLİ: SEVİM BURAK
Sayı 2, s.293-295Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BURHAN CAHİT MORKAYA VE GÖNÜL YUVASI ROMANI
Sayı 2, s.296-299Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin Gültekin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP İÇİNDE KİTAP: KATRE-İ MATEM
Sayı 2, s.300-302Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri