ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2 SayıEditör
Beşir Ayvazoğlu

Editör Yardımcısı
İlyas Dirin

İstanbul  2009

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep Duymaz  
GELiBOLU ROMANINA POSTMODERNiZM AÇISINDAN BAKIŞ
Sayı 2, s.9-23

AN OUTLOOK OVER GELİBOLU THROUGH POSTMODERNISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan Örgen  
OĞUZ ATAY'IN ROMANLARINDA iNTİHAR
Sayı 2, s.25-46

SUICIDE IN OĞUZ ATAY'S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Çıkla  
ROMAN ADLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Sayı 2, s.47-56

OPINIONS ON NOVEL'S TITLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim Çonoğlu  
SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA BEDEN YAPISI, BEDENSEL DAVRANIŞLAR VE KİŞİLİK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME
Sayı 2, s.57-73

AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY AND PERSONALITY IN SERVET-İ FÜNÛN NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bâki Asiltürk  
MEHMET RAUF'UN EYLÜL ROMANINDA DÖRT UNSUR
Sayı 2, s.75-99

FOUR ELEMENTS IN MEHMET RAUF'S EYLÜL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan Kanter  
AŞK VE İNTİHAR BAĞLAMINDA FERDÂ-YI GARÂM ROMANI
Sayı 2, s.101-109

THE NOVEL OF FERDA-YI GARAM IN THE OF LOVE AND SUICIDE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü Eliuz  
GELENEĞİN DİRİLİŞİ NAZAN BEKİROĞLU'NUN YUSUF İLE ZÜLEYHA'SI
Sayı 2, s.111-128

THE REVIVAL OF THE TRADITIONAL YUSUF AND ZULEYHA BY NAZAN BEKiROGLU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Narlı  
GARİP POETİKASININ ELEŞTİRİSİ
Sayı 2, s.129-147

THE CRITICAL OF THE POETİC OF GARİP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Narlı  
GARİP POETİKASININ ELEŞTİRİSİ
Sayı 2, s.129-147

THE CRITICAL OF THE POETİC OF GARİP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mitat Durmuş  
GARİP ŞİİRİ BAĞLAMINDA GELENEĞİN SORUNSALLAŞTIRILMASI
Sayı 2, s.149-162

PROBLEMATIZATION OF TRADITION IN THE CONTEXT OF THE "GARiP" POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kolcu Gürkan Yavaş  
"YENİ LİSAN"CILARIN DİLDE SADELEŞME TALEPLERİNE KARŞI ÇIKIŞIN BİR ŞİİRİ: LİSÂN-I OSMÂNİ
Sayı 2, s.163-192

A POEM OF OPPOSITION TO THE PURITY DEMANDS OF FOLLOWERS OF YENİ LİSAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hikmet Koraş  
LİRİKA ÖRNEĞİNDE BAHTİYAR VAHAPZADE'DE GELENEĞİN İZLERİ VE FUZULİ
Sayı 2, s.193-224

THE TRACES OF TRADITION IN BAHTIYAR VAHAPZADE AND FUZULI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kahraman Bostancı  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAYIMLANAN RESİMLİ KİTAB MECMUASINDA KADINA BAKIŞ AÇISI VE BU BAKIŞ AÇISININ CUMHURİYET VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ
Sayı 2, s.226-239

PERSPECTIVES ON WOMEN IN RESIMLI KITAB MAGAZINE PUBLISHED DURING THE SECOND CONTITUTIONAL PERIOD AND THEIR INFLUENCES ON THE REPUBLICAN ERA AND CONTEMPORARY TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Dirin Übeydullah Kısacık  
ÖZEL SAYI VE DOSYALAR BİBLİYOGRAFYASI-I (1929-1990)
Sayı 2, s.241-254

A TREATISE ON THE BIBLIOGRAPHY OF SPECIAL ISSUES AND "FILE"S (1929-1990)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin Yıldırım  
TÜRK GAZETECİLİK TARİHİ ÜZERİNE BİR DENEME - II
Sayı 2, s.255-288

A TREATISE ON THE HISTORY OF TURKISH JOURNALISM - II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan Yavaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BEŞİR FUAD'LA KIRK YIL SONRA YENİDEN: BEŞİR FUAD İLK TÜRK POZİTİVİST VE NATÜRALİSTİ
Sayı 2, s.289-293Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Tosun  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AŞKIN ŞİZOFRENİK HÂLİ: SEVİM BURAK
Sayı 2, s.293-295Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemil Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BURHAN CAHİT MORKAYA VE GÖNÜL YUVASI ROMANI
Sayı 2, s.296-299Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabahattin Gültekin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KİTAP İÇİNDE KİTAP: KATRE-İ MATEM
Sayı 2, s.300-302Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri