ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

"YENİ LİSAN"CILARIN DİLDE SADELEŞME TALEPLERİNE KARŞI ÇIKIŞIN BİR ŞİİRİ: LİSÂN-I OSMÂNİ
(A POEM OF OPPOSITION TO THE PURITY DEMANDS OF FOLLOWERS OF YENİ LİSAN )

Yazar : Hasan Kolcu  Gürkan Yavaş  
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 2
Sayfa : 163-192


Özet
Ali Ekrem, 1914 yılında yazıp 1916 yılında yayımladığı Lisan-ı Osmânî isimli manzum eserinde, Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının başlattığı "Yeni Lisan" akımına karşı çıkar. Dilde sadeleşme fikrine karşı çıkıp Servet-i Fünûncuların Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü, anlaşılması güç Osmanlı Türkçesinin dil anlayışını savunan bu manzum eser, özelde Ömer Seyfettin'in bazı makalelerine cevap olarak, genelde ise Türkçeye karşı Osmanlı Türkçesini savunmak için yazılmıştır. Bu makalede, dil ve vezin tartışmaları açısından oldukça önemli olan Lisan-ı Osmânî manzumesi tahlil edilmiş, değerlendirilmiştir. Aynı eserin günümüz yazısına aktarımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Lisân-ı Osmânî, Türkçe, Osmanlı Türkçesi, dil, Yeni Lisan, Ali Ekrem, Ömer Seyfettin.

Abstract
Ali Ekrem, opposed to Yeni Lisân brought out by Ömer Seyfettin and his fellows, in his verse work Lisân-ı Osmâni, which he wrote in 1914 and published in 1916. This work opposed to trend of purity in language and backed up the understanding of language of Servet-i Fünûn followers in which they supported Arabic and Persian words and phrases, which were quite difficult to understand. In this article, Lisân-ı Osmâni, which is quite important in terms of language and meter,has been analysed an devaluated. It also has been copied into today's Turkish Latin alphabet.

Keywords
Lisân-ı Osmani, Turkish, Ottoman Turkish, language, Yeni Lisan, Ali Ekrem, Ömer Seyfettin.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri