İMGELERLE HİLMİ YAVUZ'UN ŞİİR DÜNYASI
(THE POETICAL WORLD OF HİLMİ YAVUZ THROUGH IMAGES )

Yazar : Hayrettin Orhanoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 219-256
    


Özet
Bir şiirin çözümlenmesinde imgelerin rolü azımsanamaz. İmgeler, şiirlerde kendine özgü bir bilinç oluşumuna ve dolayısıyla poetik duruşa yol açar. Her şair gibi Hilmi Yavuz da şiirlerinde kullandığı imgelerle farklı bir yerde durur. Bu çalışmada onun şiirlerinde yer alan imgeleri tasnif ederek poetik yaklaşımını çözümlemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Hilmi Yavuz, imge, dil, şiir, algı.

Abstract
The function of images in analyzing a poem cannot be underestimated. Images evoke a suis generis formation of consciousness and consecutively a poetical stance in poetry. Like every poet, Hilmi Yavuz stands in a unique position with the images he uses in his poems. In this study, the poetical approach of Hilmi Yavuz is attempted to analyze classifying the imagesfo und in his poems.

Keywords
Hilmi Yavuz, image,l anguagep, oetry,p erception