ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN'IN TİYATRO ESERLERİNE YENİ BİR TASNİF TEKLİFİ
(ANEW PROPOSAL OF CLASSIFICATION FOR THE THEATRICAL WORKS OF ABDÜLHAK HAMİD TARHAN )

Yazar : Oğuzhan Karaburgu    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 273-284
    


Özet
Türk edebiyatının en orijinal simalarından biri olan Abdülhak Hânid Tarhan, kırk kadar eserinin yirmi dört tanesini tiyatro türünde vermiştir. Bu yirmi dört tiyatro eseri, çeşitli zamanlarda araştırmacı ve akademisyenler tarafından tasnif edilmiştir. Yapılan her tasnif kendisinden önceki tasnifleri geliştirmek ve bu tasniflerin hatalarını gidermek adına yapılsa da maalesef kapsayıcı bir tasnife ulaşılamamıştır. Bu yazı ile daha önce yapılan tasnifler değerlendirilmiş, bu değerlendirme neticesinde de daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir tasnif teklifinde bulunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Abdülhak Hfunid Tarhan, tiyatro, oyun, tasnif, Tanzimat edebiyatı.

Abstract
Being one of the most original figures of Turkish Literature, Abdülhak Hamid Tarhan produced twenty-four theatrical works out of his about forty works in total. Those twenty-four theatrical works have been classified at various times by researchers and academicians. Even though each classification was made to develop and correct the fermer ones, unfortunately, an inclusive classification has not been achieved. In this paper, the deficiencies of the previous classifications will be analyzed. In this paper the hitherto made classifications are analyzed and a proposal for a more inclusive classification is made as the result of this analysis.

Keywords
Abdülhak Hâmid Tarhan, theatre, stage play, classification, Tanzimat era literature.