HİKÂYE-İ HALİD ZİYA (HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'İN HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)
(ANALYSIS OF THE STORIES BY HALİD ZİYA UŞAKLIGİL )

Yazar : Hanifi Aslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 165-192
    


Özet
Halid Ziya Uşaklıgil; hikayelerindeki üslüp, teknik, hikaye kişileri, işlediği tema ve ele aldığı konularla Türk hikayecilik tarihinde bir aşamadır. Dolayısıyla hikaye türüne getirdiği üslup ve teknikle hem kendi dönemindeki, hem de kendisinden sonra gelen hikayecileri etkilemiştir. Bu yazıda, Halid Ziya Uşaklıgil'in hikayeciliğini ve Türk hikayeciliğine katkısını, bütün hikayelerini dikkate alarak değerlendirmeye çalışacağız. Ancak sosyal bilimler alanında, fen bilimlerinde olduğu gibi kati sonuçlara ulaşmanın zor olduğu aşikardır, Bu mülahazayla istatistiki bilgi vermekten kaçınarak tespitlerimizi bir kanaat olarak belirtmeye çalışacağız. Bunlar, birtakım genelleme ve örneklendirmeler şeklinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Halid Ziya Uşaklıgil, hikaye, Türk hikayeciliği, Servet-i Fünun.

Abstract
Halid Ziya is a new milestone in the history of Turkish story with regard to his styles, techniques, persona, themes, and the subjects he focused on in his stories. Thus, he had an impact both on his contemporary story writers and on the successors with the style and technique he developed. Considering all his stories, in this study I will stress on the way he followed in the story writing and his influences on the Turkish story. However, it is a fact that it is not always possible to reach an objective result in the socials tudies as in the sciences tudies. Keepingt his issue in mind, our findings will be presented without presenting a statistical result. They will be in the ways of generalizationa nd samples

Keywords
Halid Ziya Uşaklıgil, story, The Turkish storywriting, Servet-i Fünun.