ANLATILMAYANIN İZİNİ SÜRMEK: NAZLI ERAY'IN HİKAYELERİNDE FANTASTİK
(FOLLOWING THE UNWRITTEN: THROUGH THE STORIES OFLI ERAY )

Yazar : Ayşe Demir    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 149-163
    


Özet
Fantastik edebiyat çoğu kuramcının kaynaklarını antik Yunan destanlarında bulduğu uzun geçmişi olan bir edebi türdür. Yüzyıllar boyunca dünya edebiyatlarında farklı biçimler altında varlığını sürdüren bu tür, Türk edebiyatında da köklü bir birikime sahiptir. Ancak türün uzun serüvenine rağmen tanımlanma noktasında karşılaşılan sorunlar fantastiğin, olağanüstüyle sık sık karıştırılmasına neden olmaktadır. Son yıllarda yapılan birkaç önemli çalışma ise tanım karmaşasında aydınlatıcı olmuş önemli rehberlerdir. Biz de makalemizde, bu kuramlardan yola çıkarak çocuk edebiyatından yetişkin edebiyatına kadar her aşamadaki eserde görülebilen fantastiği, bu türün Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerinden biri olan Nazlı Eray'ın hikayeleri etrafında değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Türk edebiyatı, fantastik edebiyat, Tzvetan Todorov, Jean-Luc Steinmetz, Nazlı Eray.

Abstract
Fantastic literature is a literary genre of which roots have been found in ancient Greek myths by many theorists and also it has a long history. This genre has subsisted in world literature in the shape of different kinds for centuries and it has a deep-rooteadc cumulation, Despite of its long adventure, the problems that are encountered on the point of defining the fantastic genre cause the confusion of fantastic with supernatural. Several significant researches that are made in the recent years are considerable guidest hat havei llustrative function in the definitionc oinplicationIn. this essay,w e areg oing to try to shortly, interpret the protean fantastic, which can be use in each work, in varying degreefs rom children literature to adult literature, throught he stories of Nazlı Eray, one of the important representativeosf this genre in Nazlı Eray, one of the importcmrt epresentatives of this genre in Turkish literature.

Keywords
Turkish literature, fantastic literature, Tzvetan Todorov, Jean-Luc Steinmetz, Nazlı Eray.