KEMAL TAHİR'İN ESERLERİNDE EDEBİYATÇILARIMIZ
(TURKISH MEN OF LETTERS IN KEMAL TAHİR'S WORKS )

Yazar : Nuran Özlük    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 77-120
    


Özet
Kemal Tahir, düşünce sistemi, kişiliği ve eserleri ile adından sıkça söz ettiren, Türk edebiyah tarihinin önde gelen toplumcu gerçekçi yazarlarından biridir. Tahir; roman, hikaye ve düz yazılarından oluşan külliyatında sosyal ve siyasi hayat ile ilgili düşüncelerini dile getirirken Türk edebiyatçılan ve/veya eserleri hakkında değerlendirmeler de yapmıştır. Bu çalışmada Kemal Tahir'in eserlerinin yazıldığı/yansıttığı ya da gönderme yaptığı dönemler ile Türk edebiyatçılan arasında kurduğu ilişki tespit edilerek yazarın çizdiği yerli aydın portesi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kemal Tahir, Türk edebiyatçıları, toplumcu gerçekçilik, sosyalizm.

Abstract
Kemal Tahir is one of the leading social realist writers of Turkish literature, frequently mentioned for his thought system, personality and works. Tahir, while voicing his views on the social and political life in his corpus comprising novels, stories and other prose, also commented on Turkish men of letters and/or their works. ln this study, determining the relations he formed between the periods in which Kemal Tahir's works were written, or those to which references are made and the Turkishm en of letters;t he portraito fa native intellectual conceived by the author is analyzed.

Keywords
Kemal Tahir, Turkish men of letters, social realism, socialism.