MAHADARAK VE BİKES ROMANLARINDA KADIN MESELESİ
(WOMANHOOD ISSUE IN THI NOVELS MUHADARAT AND BİKES )

Yazar : Şahika Karaca    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 61-75
    


Özet
Bu çalışmada Tanzimat döneminin önemli isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızları Fatina Aliye'nin Muhadarat ve Emine Semiye'nin Bikes isimli romanlarından hareket edilerek her iki yazarın kadınlıkla ilgili meselelere bakış açıları kadın kişilikleri üzerinden yansıtılmıştır. İki romanda da devir içerisinde sorgulanmaya başlayan kadınlıkla ilgili meseleler gelenekten kopmadan ancak modernizmin getirdiği yeni hayat şartlarını telkin eden bir anlayışla dile getirihniştir. Muhadarat ve Bikes'te tanıyarak evlenme, çok eşlilik, boşanma, kadın eğitimi gibi doğrudan kadınlığı ilgilendiren meseleler işlenen konular arasındadır.

Anahtar Kelimeler
Fatina Aliye, Emine Semiye, Muhadarat, Bikes, kadınlığa ait meseleler.

Abstract
In this study, the points of view of womanhood issues are reftected through prominent female charactersb y starting of! on the novels entitled Muhadarat by Fatma Aliye and Bikes by Emine Semiye, who are the daughters of Ahmet Cevdet Paşa, who is one of the significantf igures of the Tanzimat Period. In both of the novels, the issues concerning womanhood, which was begun to be questioned within the period in question, are voiced without breaking of! the tradition but with an understanding which suggests the new living conditions introduced by Modernity. The issues directly concerning womanhood such as marrying by getting acquainted with, polygamy, divorce and woman education are among the themes treated in Muhadarat and Bikes.

Keywords
Fatma Aliye, Emine Semiye, Muhadarat, Bikes, issues concerning womanhood