HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN KIRIK HAYATLAR ROMANINDA KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
(CULTURAL TURN AT HALIT ZIYA UŞAKLIGIL’S KIRIK HAYATLAR )

Yazar : Seval Şahin  Abdullah Ezik  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 263-284
    


Özet

Yazdığı romanlar bugün için dahi birçok araştırmaya konu olan ve etkisini sürdüren Halit Ziya Uşaklıgil, Batılı yaşam tarzı ve kültürel dönüşüm gibi konularda kaleme aldığı kitaplarla devrinin önemli figürlerinden birisidir. Özellikle kültürel dönüşüm meselesi, bugün hâlâ tartışılmaya devam edilmesi ve sıklıkla gündeme gelmesiyle de son derece kıymetlidir. Romanlarında farklı şekillerde bu konuya eğilen Uşaklıgil, belirli düşünme pratikleri etrafında Batılı yaşam tarzının Osmanlı toplumunda ne gibi değişiklere neden olduğunu da açıkça göstermiştir. Bu makale kapsamında Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırık Hayatlar isimli romanı “kültürel dönüşüm” konusu etrafında değerlendirilecek, bu kavramın 20. yüzyılın ilk döneminde ne tür anlamlar ifade ettiğini üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Halit Ziya Uşaklıgil, Kırık Hayatlar, kültürel dönüşüm, Fredric Jameson, modern edebiyat, Hayden White, Neil Smelser

Abstract

Halit Ziya Uşaklıgil, whose novels are the subject of many researches even today, is one of the important figures of his era with the books he wrote on subjects such as Western lifestyle and cultural turn. Especially the issue of cultural turn is extremely valuable as it is still being discussed today. Uşaklıgil, who dealt with this issue in different ways in his novels, also showed clearly what kind of changes the Western lifestyle caused in Ottoman society around certain thinking practices. Within the scope of this article, Halit Ziya Uşaklıgil’s novel Kırık Hayatlar will be evaluated around the subject of “cultural turn”, and the meanings of this concept in the first period of the 20th century will be discussed.Keywords
Halit Ziya Uşaklıgil, Kırık Hayatlar, cultural turn, Fredric Jameson, Ottoman society, modern literature, Hayden White, Neil Smelser