GAZETECİ SUAT DERVİŞ’TEN ROMANCI SUAT DERVİŞ’E: FOSFORLU CEVRİYE’Yİ RÖPORTAJLAR ÜZERİNDEN OKUMAK
(GAZETECİ SUAT DERVİŞ’TEN ROMANCI SUAT DERVİŞ’E: FOSFORLU CEVRİYE’Yİ RÖPORTAJLAR ÜZERİNDEN OKUMAK )

Yazar : Erol Gökşen    
Türü :
Baskı Yılı : 13
Sayı : 25
Sayfa : 231-252
    


Özet

When interpreting the works of Suat Derviş, who has become one of the names that literature researchers have emphasized, in recent years, it is necessary to mention his journalist identity that shaped his view of life and his understanding of art and his articles in newspapers. Among these articles, especially the interviews he published in newspapers are important. It is possible to say that Suat Derviş, as a journalist, carried the events he saw, the people he met, to his interviews, and therefore he used these interviews many times in his fictional works, both when creating the characters and shaping the event. Through these interviews, which shaped both his journalist identity and his artistic imagination, the author, who went down to the back streets of İstanbul, used the experiences he gained through these interviews as material in his works. In this context, the novel Fosforlu Cevriye, which was first serialized in the newspaper Gece Postası in 1945, is also a novel written based on Suat Derviş's interviews. Therefore, this article will primarily focus on the journalist identity of Suat Derviş, who has been a journalist for many years, and then Fosforlu Cevriye will be interpreted within the framework of the author's interviews.Anahtar Kelimeler
Suat Derviş, Fosforlu Cevriye, Cumhuriyet, Son Posta, Tan, interview

Abstract

Son yıllarda edebiyat araştırmacılarının üzerinde önemle durduğu isimlerden biri hâline gelen Suat Derviş’in eserlerini yorumlarken onun hayata bakışını ve sanat anlayışını şekillendiren gazeteci kimliğinden ve gazetelerdeki yazılarından bahsetmek gerekir. Bu yazılar içerisinde bilhassa gazetelerde yayımladığı röportajlar önem arz etmektedir. Suat Derviş’in gazeteci kimliğiyle gördüğü, karşılaştığı olayları, tanıştığı insanları röportajlarına taşıdığını, dolayısıyla bu röportajları kurgusal eserlerinde gerek karakterleri oluştururken gerekse olayı şekillendirirken pek çok kez kullandığını söylemek mümkündür. Onun hem gazeteci kimliğini hem de sanatçı muhayyilesini şekillendiren bu röportajlar vesilesiyle İstanbul’un arka sokaklarına kadar inerek halkın nabzını tutan yazar, yine bu röportajlar sayesinde edindiği deneyimleri eserlerinde malzeme olarak kullanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 1945 yılında Gece Postası gazetesinde tefrika edilen Fosforlu Cevriye romanı da Suat Derviş’in yaptığı röportajlardan beslenerek yazılmış bir romandır. Dolayısıyla bu yazıda öncelikle uzun yıllar gazetecilik yapan Suat Derviş’in gazeteci kimliği üzerinde durulacak, ardından Fosforlu Cevriye, yazarın yaptığı röportajlar çerçevesinde yorumlanacaktır.Keywords
Suat Derviş, Fosforlu Cevriye, Cumhuriyet, Son Posta, Tan, röportaj