TOPLUMCU GERÇEKÇİ TÜRK ROMANINDA KOMÜNİST PROPAGANDA (1950-1960)
(COMMUNIST PROPAGANDA IN THE SOCIALIST REALIST TURKISH NOVEL (1950-1960) )

Yazar : Halil İbrahim Ünser    
Türü :
Baskı Yılı : 13
Sayı : 25
Sayfa : 117-142
    


Özet

Sanayinin gelişmediği tarım toplumlarında komünist propagandanın malzemesi ağırlıkla kırsal hayatta aranmış, edebî eserlerde tarımsal toplumların iktisadî ve idarî yapıları konu edilerek eleştirilmiştir. Bu makalede 1940’lı yıllarda yoğun bir üretim sürecine girerek 1950’li yıllarda siyasî romanlar yayımlamış üç önemli Marksist-sosyalist romancının kırsal hayatta toplumsal sınıf çatışmaları başta olmak üzere siyasî kavram ve sorunları konu edindikleri İnce Memed, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Rahmet Yolları Kesti romanlarında işlenen siyasî meseleler ele alınarak yazarların bu meselelere getirdikleri çözüm önerileri tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
İnce Memed, Bereketli Topraklar Üzerinde, Rahmet Yolları Kesti, komünist propaganda, toplumsal sınıf, mülkiyet, siyasî ahlâk

Abstract

In agricultural societies, the material of communist propaganda has been sought in rural life. Therefore, in literary works, the economic/administrative structures of agricultural societies have been subject and criticized in this context. In this article, the novels İnce Memed, Bereketli Topraklar Üzerinde and Rahmet Yolları Kesti by three important Marxist-socialist novelists, who entered an intense production process in the 1940s and published political novels in the 1950s, are examined. These novels’ subjects are political concepts and problems, especially social class conflicts in rural life. In this study, the political issues in the novels mentioned were discussed and the solution suggestions of the authors to these issues were discussed.Keywords
İnce Memed, Bereketli Topraklar Üzerinde, Rahmet Yolları Kesti, communist propaganda, social class,