ALİ NİZAMÎ BEY’İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ ÜZERİNE “PALİMSESTVARİ” BİR OKUMA
(A PALIMPSESTUOUS READING ON ALİ NİZAMÎ BEYİN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ )

Yazar : Saadet Çetin    
Türü :
Baskı Yılı : 13
Sayı : 25
Sayfa : 53-90
    


Özet

1952 yılında kitap olarak yayımlanan Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği Abdülhak Şinasi Hisar’ın üçüncü romanıdır. Roman, kitap hâlindeki yayınından önce 1936 yılında kısa bir hikâye ve 1950’de tefrika olarak iki defa daha yayımlanmış bulunmaktadır. Makalede bu üç versiyondan yola çıkılarak Abdülhak Şinasi’nin hikâyeyi bu tekrar tekrar yazma süreci ele alınmaktadır. Bu incelemede, bir parşömenin katmanlı okunması anlamına gelen palimspsest kavramından faydalanılmıştır. Bir parşömenin tekrar tekrar yazılıp kullanılması ve bu yazıların iç içe geçmesi gibi, Hisar’ın üç yazımı da içerik ve üslup bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Buradan Abdülhak Şinasi Hisar’ın sanatçılığı, yazış tarzı hakkında tespit ve yorumlara ulaşılmaya çalışılmaktadır.Anahtar Kelimeler
palimpset, Abdülhak Şinasi Hisar, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği, metinlerarasılık.

Abstract

Published as a book in 1952, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği is Abdülhak Şinasi Hisar's third novel. Before its publication in book form, the novel was published twice as a short story in 1936 and a serial in 1950. Based on these three versions, the article deals with Abdülhak Şinasi's process of writing the story over and over again. In this study, the concept of palimpsest, which means the layered reading of a parchment, is used. Like the repeated use of a parchment and the intertwining of these writings, the three writings of Hisar have been examined comparatively in terms of content and style. From here, it is tried to reach determinations and comments about the artist and writing style of Abdülhak Şinasi Hisar.Keywords
palimpset, Abdülhak Şinasi Hisar, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği, intertextuality.