ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA ATATÜRK ALGISI
(ATATURK`S PERCEPTION IN THE TURKISH NOVEL OF THE EARLY REPUBLICAN PERIOD )

Yazar : Eşqane Babayeva    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 221-232


Özet
Yirminci yüzyılın başlangıcı Türkiye`nin hem sosial siyasal, hem de edebi medeni hayatında önemli olayların ortaya çıktığı bir dönemdir. Milli Mücadele dönemi, Cumhuriyet`in ilanı gibi önemli olaylar bu dönemde yaşanmıştır. Tüm bunlar edebiyata da yansımıştır. Bu dönem romanlarını inceledikde Milli Mücadeleni konu edinen pek çok roman olduğunu görüyoruz. Bu dönemde özellikle de, roman Tanzimattan beri süregelen eğitici vasfını Cumhuriyet ideolojisiyle sürdürür. Genel olarak sosyal ve siyasi nitelikli Türk romanı, Cumhuriyet`le birlikte yeni bir siyasi oluşumun tanıklığına üstlenir. İdeolojinin topluma nüfuz etmesi bakımdan roman özellikle dikkati çekmektedir. Bu dönemin bir diğer özelliyi de Atatürk`ün henüz hayattta olmasıyla ilgilidir. Bu nedenle 1923-38 yılları Atatürk dönemi adıyla bilinir. Milli Mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi yaşamda değil, edebiyatta da kendisini hissettirir. Bu dönem Türk romanlarında Atatürk karakteri merkezde görülür. Dönemin romanlarında Atatürk roman kahramanı olmasa da, onun mücadelesi, prensipleri eserlerin merkezinde yer alır. Özellikle, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Aka Gündüz ve Halide Edib Adıvar`ın romanlarında bunu görmekteğiz. Bu romanlarda Atatürk`ün söylemleri özellikle paralellik gösterir. Mustafa Kemal Atatürk`ün ilkeleri, üzerinde durduğu noktalar eserlerde ifade edilmektedir. Bildiride, bu dönem Türk romanları gözden geçirilerek Cumhuriyet ideolojisi ve Atatürk imgesi üzerinde durulacaktır. Esas amaç, 1923-38 yılları arasında kaleme alınan Türk romanlarında Atatürk algısını tespit edip incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Türk Romanı,Türk yazarları, Atatürk karakteri, Cumhuriyet ideolojisi, Milli Mücadele.

Abstract
The early twentieth centery is a time of significant events in Turkey`s socio-political and literary-cultural life. National Struggle period, proclamation of the Republic, such as important events took place in this period. All this is reflected in the literature. When we examine the novels of this period, we see that there are many novels about the National Struggle. In this period, in particular, the novel continues its educational character since the Tanzimat period with the Republican ideology. The Turkish novel, which is generally of socio-political character, testifies to a new political reform with the Republic. Novel is especially noteworthy in terms of ideology penetration into society. Another special feature of this period is that Ataturk is still alive. Therefore, the years of 1923-1938 is known as the Ataturk Period. Mustafa Kemal Ataturk, the leader of the National Struggle, makes himself felt not only in political life but also in literature. In this period, the character of Ataturk is seen in the center of Turkish novels. Although Ataturk is not a hero in the novels, but his ideology, principle and struggle are discussed in the novels. For example, Yakup Kadry Karaosmanoglu, Reshad Nury Guntekin, Khalide Edip Adivar, Aka Gunduz etc. We can mention the works of the authors. In these novels, the principles of Mustafa Kemal Ataturk and the points he emphasizes are expressed. In this article, the Turkish novels of this period will be reviewed and the ideology of the Republic and the image of Ataturk will be emphasized. The main aim is to determine and examine the perception of Ataturk in Turkish novels written between 1923-1938.

Keywords
Turkish novel, Turkish writers, Ataturk`s character, Republican ideology, National Struggle.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri