ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ŞEM’Ü PERVANE VE SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ ADLI ESERLERDE MİTİK BİR ÖRÜNTÜ OLARAK ICARUS
(ICARUS AS A MYTHOLOGICAL PATTERN IN THE CANDLE AND THE MOTH AND A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN )

Yazar : Şeyma Karaca Küçük    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 21
Sayfa : 92-105


Özet
Kolektif şuura sözcülük eden mitik göndergeli olaylar işaret ettikleri birtakım kavramlardan ötürü çeşitli imgeler barındırırlar. Ovid’in İkarus efsanesi de uçuş-düşüş, aydınlık- karanlık gibi imgelere ışık tutan mitolojik bir anlatıdır. Bu kavramlar ontolojik bir kökene sahip olduğundan farklı kültürlerin edebiyatlarında hatta farklı tarihsel düzlemlerde dahi aynı anlamda karşımıza çıkar. Bu bakımdan, Stephen Dedalus’un manevi yükselişinin düşüşle son bulduğu James Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı romanında da aynı mitik unsurlara rastlamak mümkündür. Benzer şekilde Doğu edebiyatının bir ürünü olan ve Feridüddin Attar tarafından da kaleme alınan Şem’ü Pervane adlı anlatı kullanılan mum ve pervane motifi aracılığıyla aydınlık ve karanlık imgelerini ön plana çıkarır. Bu bakımdan Icarus, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi ve Şem ü Pervane farklı kültürel kodları olmasına rağmen ortak imgeler barındırırlar. Bu çalışmanın amacı her üç anlatıda yer alan imgelerin anlamlarını tespit ederek karşılaştırmak ve böylece farklı kültürlerin değerlerine ışık tutmaktır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: ikarus, Şem’ü Pervane, Sanatçının bir Genç Adam olarak Portresi, kültür

Abstract
The mythical narratives which represent collective consciousness harbour various images. The myth of Icarus is one of them, shedding light on the images of flight and fall, light and darkness. In the story, the hero desires to escape the darkness of the labyrinth he is confined in and to reach the sun with his wings. As these images have an ontological root, they appear in different cultures’ literature even in different times. The similar mythical elements are also embedded in James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man in which Dedalus’s spiritual enlightenment or elevation is followed by deflation. Likewise, in The Candle and the Moth (Şem’ü Pervane), which is one of the products of Eastern literature and is written by Feridüddin Attar as well, the candle and the butterfly motif provides an insight into the image of light and darkness. In this respect, the myth of Icarus, James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man and The Candle and the Moth have shared images. On the other hand, these images function in different ways, as each text reflects different cultural codes. This study aims to compare and contrast different meanings of the images in the myth of Icarus, The Candle and the Moth and A Portrait of the Artist as a Young Man, offering an insight into different cultural values.

Keywords
Key words: Icarus, the Candle and the Moth, A Portrait of the Artist as a Young Man, culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri