ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BEHÇET NECATİGİL’İN “SEVGİLERDE” VE “NİLÜFER” ŞİİRLERİNİ PALİMPSEST KAVRAMIYLA OKUMAK
(READING BEHÇET NECATİGİL’S POEMS OF “SEVGİLERDE” AND “NİLÜFER” WITH THE CONCEPT OF PALIMPSEST )

Yazar : Gökhan Tunç    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 21
Sayfa : 211-222


Özet
Metinlerarasılık kavramını edebî eleştiri dinamiğini anlamak için temel dayanak noktası yapan edebiyat kuramcıları, bir metnin tamamen yeni bir söylem geliştirmesinin yerine diğer metinlerle kurdukları ilişkiye odaklanırlar. Söz konusu kavram, bilhassa geleneksel edebiyatla ilişki kuran şair ve yazarları anlamlandırmak açısından işlevsel bir önem taşır. Bu bağlamda değerlendirilmesi gereken isimlerden biri Behçet Necatigil’dir. Necatigil, hem Doğu hem Batı şiirini çok iyi bilen ve modern şiirin geçmişe atıflarla ilerleyeceğini düşünen bir şairdir. Necatigil’in söz konusu özelliği, onun ürünlerini anlamak için başka şairlerin şiirlerini göz önünde bulundurmayı gerekli kılar. Bunun yanı sıra bu makalede, tartışma konusu olan şairin şiirlerinin birbirlerine gönderimde bulunduğu, metinlerarası ilişkiye girdikleri ve ancak ifade edilen çerçevede yorumlandıklarında anlamlı bir hâle gelecekleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Söz konusu durum ise, palimpsest kavramı merkeze alınarak Necatigil’in “Sevgilerde” ve “Nilüfer” şiirleri örnekleminde tartışılacaktır. Buna göre makalede, Necatigil’in “Sevgilerde” şiirinde dönüştürümler yaparak “Nilüfer” şiirini yazdığı, “Nilüfer” şiirine dikkatli bakıldığında “Sevgilerde” şiirinde silinen, kazınan yerlerin ortaya çıkacağı iddia edilecektir. Son olarak her iki şiirin de birbirini etkilediğinin kanıtlanması için uğraş verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Behçet Necatigil, palimpsest, “Sevgilerde”, “Nilüfer”

Abstract
Abstract The theorists of literature, who determined the concept of intertextuality as a reference point to understand the dynamics of literary critic, focus on a text’s relationship with other texts instead of just focusing on its completely new expression. The concept is especially functional to understand the poets and writers who establish relationship with traditional literature. In this frame, Behçet Necatigil should be one of the names to be mentioned. He knew both Eastern and Western poetries very well and believed that the poetry can make progress by referring to the past. The mentioned peculiarity of Necatigil makes it necessary to consider his previous poems in order to understand his any given poem. This article asserts that all the poems of Necatigil refer to each other and have an intertextual relationship and they can be meaningful when interpreted in this framework. This will be discussed by focusing on the concept of palimpsest and Necatigil’s poems of “Sevgilerde” and “Nilüfer”. Accordingly, this article will argue that Necatigil wrote “Nilüfer” by transforming “Sevgilerde”. When the two poems are examined the erased and deleted parts in “Sevgilerde” can be seen in “Nilüfer”. Finally it will be claimed that the two poems influenced each other.

Keywords
Behçet Necatigil, Palimpsest, Sevgilerde, Nilüfer

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri