ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İHSAN OKTAY ANAR’IN GALİZ KAHRAMAN ADLI ROMANINDA SOSYAL ELEŞTİRİ
(SOCIAL CRITICISM IN İHSAN OKTAY ANAR'S NOVEL: GALİZ KAHRAMAN )

Yazar : Ahmet Faruk Güler    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 96-109


Özet
İhsan Oktay Anar, son dönem Türk romanının önemli yazarları arasında yer almaktadır. Eserlerinde karanlık bir dünyanın ve bu dünyaya özgü bir dilin hakim olduğu ve sosyal hayata dair eleştirilerin kahramanların şahsında ironik bir söylem içerisinde yer aldığı genel olarak görülmektedir. İnanç sistemlerinden (İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik vb.), Batı ve Doğu edebiyatlarının önemli eserlerine; resim, müzik, mimarî gibi alanlara kadar hayata ve sanata dair her döneme ve esere göndermeleri de içerisinde barındıran eserlerinde olay örgüsü genellikle kadim yahut geçmiş zaman dilimleri söz konusu olsa da yaşadığı çağın sorunlarını satır aralarında görmek mümkündür. Sanatçının toplumsal hayatın içerisinde gördüğü aksayan yanlar eleştirel bir söylem içerisinde müstehzi bir eda ile ve kimi zaman oldukça kapalı bir söylem biçimi benimsenerek dile getirilse de çalışmamızda 2014 yılında yayınlanan Galiz Kahraman adlı romanında sosyal hayata dönük eleştiriler tespit edilerek yazarın yaşadığı çağ ile bağını ortaya çıkarmak esas olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal eleştiri, roman, ironi, İhsan Oktay Anar, sanat, kültür, edebiyat

Abstract
İhsan Oktay Anar is one of the prominent novelists of the late Turkish novel tradition. Generally, his works seem to be dominated by a dark world and a peculiar language of that world seem to dominate and criticisms of social life are expressed in an ironic discourse through the hero characters. Although the plot is usually set in an ancient time or past time frames in his works, which contain references to every period and work about life and art ranging from belief systems (Islam, Christianity, Judaism, etc.) to significant works of Western and Eastern literature; to painting, music, architecture, it is also possible to see the problems of the era between the lines. Although the deficiencies observed by the artist in social life are expressed in a critical discourse, with a cynical manner and sometimes with a very closed form of discourse, in the present study, it is basically aimed to identify the criticism of social life in his novel Indecent Hero published in 2014 and to reveal the connection between the novelist and his age.

Keywords
Social criticism, novel, irony, Ihsan Oktay Anar, art, culture, literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri