ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MUHAYYEL OSMANLI: FELATUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ ROMANINDA SOSYOLOJİK İMGELEM
(IMAGINED OTTOMAN: THE SOCIOLOGICAL IMAGINATIONS IN THE FELATUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ NOVEL )

Yazar : Özgür Atakan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 31-60


Özet
Roman, Türk edebiyatına bir edebi tür olarak Tanzimat Döneminde girmiştir. Bu dönemde yazılan romanlarda yazarlar çoğunlukla dönemin toplumsal sorunlarını konu edinmişlerdir. Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Râkım Efendi romanı da birçok özelliğiyle dönemin toplumsal yaşamına ait öğeler içermektedir. Bu araştırmada Felatun Bey ile Râkım Efendi romanında kavramsal, bireysel, toplumsal ve mekânsal düzeydeki sosyolojik imgeler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Râkım Efendi, Osmanlı, Sosyolojik İmgelem.

Abstract
Turkish literature introduced with the novel as a literary genre during the Tanzimat Period. In the novels written in this period, the authors mostly focused on the social problems of the period. Ahmet Mithat Efendi's Felatun Bey ile Râkım Efendi novel also contains elements related to the social life of the period. In this research, sociological images in conceptual, individual, social and spatial level are examined in Felatun Bey ile Râkım Efendi novel.

Keywords
Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Râkım Efendi, Ottoman, Sociological Imaginations.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri