ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE AŞKIN HALLERİ/FENOMENOLOJİSİ (GÖRÜNGÜSÜ) ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A RESEARCH ON PHENOMENOLOGY/APPEARANCE OF LOVE IN THE TURKISH POETRY OF REPUBLIC PERIOD )

Yazar : Cafer Şen    
Türü :
Baskı Yılı : Ocak-Haziran 2017
Sayı : 17
Sayfa : 185-206


Özet
Düşünce tarihinde aşkın “ne”liği/ne olduğu, nasıl ortaya çıkıp geliştiği ile ilgili birçok teori kurulmuş, önerme ileri sürülmüştür. Hiç kuşkusuz bunlar aşkı, aşkın (transandantal) bir şekilde ortaya koymamış bu duyumun yaşamda içkin olan görüngüleri (fenomenleri) üzerinde durmuştur. Her bir görüngü (fenomen) de aşk duyumunun bir yönünü ortaya koymuştur. Edebiyat ise bu teori ve önermelerin dışında aşkı tema olarak işleyerek aşkın değişik görüngüleri (fenomenler)nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durumda hem düşünce tarihinde hem de edebiyatta aşk, yaşama içkin olarak işlenmiştir. Bu noktada düşünce, tarihi aşk üzerine teori geliştirmek ve önerme ileri sürmek isteyince edebi eserlerdeki aşkın görüngüler (fenomenler)ine bakmıştır. İşte bu makalede Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde aşkın görüngüleri (fenomenleri) tespit edilerek bunların şiirlerde nasıl işlendiği felsefe ve psikanaliz yan okumalarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu noktada aşkın Cumhuriyet Dönemi Şiirindeki Görüngüleri (fenomenleri) şu şekilde belirmiştir: Aşk bir Yabancılaşmadır, Aşk Engelle Ortaya Çıkar. Aşkta Neden Yoktur, Aşk Nedensizlikten Doğar, Aşkta Olmayana Âşık Olunur, Aşkta Âşık Kendini Sever, Aşk Hayatı Alt Ast Eder.

Anahtar Kelimeler
Aşkın Fenomenolojisi, Aşk, Cumhuriyet Dönemi Şiiri, Fenomenoloji.

Abstract
In the history of thought, many theories and propositions have been put forward about love's "what", how it emerged and how it developed. Undoubtedly, these have not introduced to love by transcendental, but they have focused on the phenomena of this sensation in life. Each phenomenon has also revealed a aspect of love sensation. Literature, in addition to this theory and its propositions, has made the emergence of different phenomena of love by processing love as the theme. In this case, love immanently has been handled to life both in the history of thought and in literature. At this point, the thought has looked at the phenomena of love in literary works in order to develop the theory and put forward to the proposition on historical love. In this article, the phenomena of love in the Turkish poetry of republic period were determined how these process in poetry by the reading of philosophy and psychoanalysis At this point, the phenomena of love in the poetry of republic perıod has been shown up as follows: Love is an Alienation, Love Emerges with Obstacle, Why Love Is Absent, Love is from Arbitrariness, Love is not in Love, It is Fallen in Love not to Fall in Love, Lover Loves Him In Love, Love Disorganizes to Life.

Keywords
Phenomenology of Love, Love,Poetry of Republic Period, Phenomenology

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri