ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

NAMIK KEMAL’İN ROMANLARINDA ROMANTİK DOĞA ALGISI
(Romantic Nature Perception in the Novels of Namık Kemal )

Yazar : Betül Hastaoğlu Özbek    
Türü :
Baskı Yılı : Ocak-Haziran 2017
Sayı : 17
Sayfa : 151-163


Özet
Romantizm, aslında bir ekol olmaktan çok belirli varlıkları, konu ve durumları algılama biçimidir ve insanlığın varoluşundan beri süregelen niteliğine yapılan bir vurgudan ibarettir. Bütün -izm’ler gibi romantizm de 1800’lü yıllardan itibaren güçlü bir vurguya dönüşerek -izm hâline gelir. Bu dönemde özgürlük, eşitlik, adalet, tarih bilinci, geçmişe yönelme gibi toplumsal izleklerin yanında doğaya dönüş, hüzün, aşk, şehvet, özlem, melankoli, ölüm korkusu, büyük şehir bunalımı, mevcut ortamdan kaçma ve ütopik bir mekana sığınma arzusu gibi bireysel duyumsamalar göze çarpmaya başlar. Canlıların yaşamasını sağlayan bir mekân olmanın yanı sıra değişen, gelişen, dönüşen özelliği; gizemli ve etkileyici yapısıyla yüzyıllardan beri felsefe, bilim ve çeşitli sanat dallarına konu olan doğa, bireysel romantizmin de güçlü izleklerinden biri olur. Fransa’da gelişip tüm Avrupa’ya yayılan akım, Türk edebiyatında da kısa sürede pek çok sanatçıyı etkisi altına alır. Romantizmi hem bireysel hem toplumsal boyutuyla ele alan Tanzimat romantikleri doğayı, canlı, sağaltıcı ve Tanrı’nın yansıması bir varlık olarak görürler. Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önemli ismi ve akımın güçlü bir temsilcisi olan Namık Kemal de doğaya romantik algıyla yaklaşır. İnsan ile doğa arasındaki ilişkiye yönelerek eserlerine doğayı; canlı, dinamik ve hareket halinde aktarır. Bu çalışmada sanatçının romanlarında doğaya nasıl yaklaştığına ve ne şekilde yer verdiğine değinilerek romantik algısı ortaya konmaya gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Romantizm, doğa, canlılık, coşumculuk, Namık Kemal.

Abstract
Romanticism is, in fact, a way of perceiving certain beings, subjects and situations rather than a movement, and an emphasis on the continuous nature of mankind since its existence. Just like all-ism, romance has turned into a strong emphasis since the 1800s, then become as an –izm. In this period, as well as social subjects such as freedom, equality, justice, historical consciousness, orientation to the past; the individual perceptions such as return to nature, sadness, love, lust, longing, melancholy, fear of death, big city crisis(depression), desire of escaping from the current environment and taking refuge in an utopian place has started to stand out. Besides its being a space that enables the living beings to live, by its changing, developing, transforming feature; with the mysterious and impressive temperament, Nature, has been the subject of philosophy, science and various branches of art for ages, is one of the strongest subjects of individual romanticism. The movement which has developed in France and spread all over Europe influences many artists in Turkish literature in a short time. Tanzimat romantics, which deals with romanticism in both individual and societal dimensions, see nature as a living, remedial and a reflection of God. Namık Kemal, who is an important name of Turkish literature in Tanzimat period and also a strong representative of the movement, has approached the nature with romantic perception as well. By focusing on the relationship between human and nature, he expresses the nature in his works as alive, dynamic, and in motion. In this study, it is endeavored to reveal the romantic perception by referring to the way how the artist approached the nature and how he placed it in his novels.

Keywords
Romanticism, nature, vitality, enthusiasm, Namık Kemal.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri