Abstract


YAHYA KEMAL'İN TANRI, VARLIK VE İNSAN ANLAYIŞI: KENDİ GÖK KUBBEMİZ'E METİNSEL AÇIDAN BİR BAKIŞ
Şairler, birçok durumdan, düşünceden, felsefi ve dinsel fikirden etkilenebilir. Etkilendiği her şeyi şiirine aktarır. Yahya Kemal Beyatlı da pek çok şair gibi şiirlerinde Tanrı, varlık ve insan kavramlannı işlemiştir. Kendi Gök Kubbemiz'de şair, bu kavramlara sürekli atıf yapar. Tann'yı deist bakış açısıyla işlerken varlığı İstanbul'la özdeşleştirir. İnsan ise daha çok yerli kişilerdir. Çalışma, Yahya Kemal'in Tanrı, varlık ve insan anlayışının Kendi Gök Kubbemiz'de ne gibi görünümler arz ettiği üzerindedir.

Keywords
Tanrı, varlık, insan, Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal.
Kaynakça