Abstract


İMGELERLE HİLMİ YAVUZ'UN ŞİİR DÜNYASI
Bir şiirin çözümlenmesinde imgelerin rolü azımsanamaz. İmgeler, şiirlerde kendine özgü bir bilinç oluşumuna ve dolayısıyla poetik duruşa yol açar. Her şair gibi Hilmi Yavuz da şiirlerinde kullandığı imgelerle farklı bir yerde durur. Bu çalışmada onun şiirlerinde yer alan imgeleri tasnif ederek poetik yaklaşımını çözümlemeye çalıştık.

Keywords
Hilmi Yavuz, imge, dil, şiir, algı.
Kaynakça