Abstract


HİKÂYE-İ HALİD ZİYA (HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'İN HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)
Halid Ziya Uşaklıgil; hikayelerindeki üslüp, teknik, hikaye kişileri, işlediği tema ve ele aldığı konularla Türk hikayecilik tarihinde bir aşamadır. Dolayısıyla hikaye türüne getirdiği üslup ve teknikle hem kendi dönemindeki, hem de kendisinden sonra gelen hikayecileri etkilemiştir. Bu yazıda, Halid Ziya Uşaklıgil'in hikayeciliğini ve Türk hikayeciliğine katkısını, bütün hikayelerini dikkate alarak değerlendirmeye çalışacağız. Ancak sosyal bilimler alanında, fen bilimlerinde olduğu gibi kati sonuçlara ulaşmanın zor olduğu aşikardır, Bu mülahazayla istatistiki bilgi vermekten kaçınarak tespitlerimizi bir kanaat olarak belirtmeye çalışacağız. Bunlar, birtakım genelleme ve örneklendirmeler şeklinde olacaktır.

Keywords
Halid Ziya Uşaklıgil, hikaye, Türk hikayeciliği, Servet-i Fünun.
Kaynakça