Abstract


MAHADARAK VE BİKES ROMANLARINDA KADIN MESELESİ
Bu çalışmada Tanzimat döneminin önemli isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızları Fatina Aliye'nin Muhadarat ve Emine Semiye'nin Bikes isimli romanlarından hareket edilerek her iki yazarın kadınlıkla ilgili meselelere bakış açıları kadın kişilikleri üzerinden yansıtılmıştır. İki romanda da devir içerisinde sorgulanmaya başlayan kadınlıkla ilgili meseleler gelenekten kopmadan ancak modernizmin getirdiği yeni hayat şartlarını telkin eden bir anlayışla dile getirihniştir. Muhadarat ve Bikes'te tanıyarak evlenme, çok eşlilik, boşanma, kadın eğitimi gibi doğrudan kadınlığı ilgilendiren meseleler işlenen konular arasındadır.

Keywords
Fatina Aliye, Emine Semiye, Muhadarat, Bikes, kadınlığa ait meseleler.
Kaynakça