Abstract


AHMET HAMDİ TANPINAR'IN SAHNENİN DIŞINDAKİLER ADLI ROMANINA MİLLİ MÜCADELE'NİN YANSIMASI
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler adlı romanında Milli Mücadele dönemini doğrudan doğruya cephe merkezinden ele almamıştır. O, daha çok Milli Mücadele sırasında İstanbul'daki toplumsal hayatın nasıl olduğunu, bu mücadelenin İstanbul'dan nasıl görüldüğünü yansıtmıştır. Romanında Milli Mücadele sahnesinin dışında kalan toplumsal kesitleri yansıtmayı yeğlemiştir.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Milli Mücadele, İstanbul, roman.
Kaynakça