Abstract


HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN KIRIK HAYATLAR ROMANINDA KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

Yazdığı romanlar bugün için dahi birçok araştırmaya konu olan ve etkisini sürdüren Halit Ziya Uşaklıgil, Batılı yaşam tarzı ve kültürel dönüşüm gibi konularda kaleme aldığı kitaplarla devrinin önemli figürlerinden birisidir. Özellikle kültürel dönüşüm meselesi, bugün hâlâ tartışılmaya devam edilmesi ve sıklıkla gündeme gelmesiyle de son derece kıymetlidir. Romanlarında farklı şekillerde bu konuya eğilen Uşaklıgil, belirli düşünme pratikleri etrafında Batılı yaşam tarzının Osmanlı toplumunda ne gibi değişiklere neden olduğunu da açıkça göstermiştir. Bu makale kapsamında Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırık Hayatlar isimli romanı “kültürel dönüşüm” konusu etrafında değerlendirilecek, bu kavramın 20. yüzyılın ilk döneminde ne tür anlamlar ifade ettiğini üzerinde durulacaktır.Keywords
Halit Ziya Uşaklıgil, Kırık Hayatlar, kültürel dönüşüm, Fredric Jameson, modern edebiyat, Hayden White, Neil Smelser
Kaynakça