Abstract


MODERNLİĞİN NOSTALJİCİ TUTUMU: YAHYA KEMAL ŞİİRİ

Değişime, dönüşüme, olumlu-olumsuz birçok gelişmeye sahne olan, başlangıç noktasından sürekli ve hızla uzaklaşan zaman insana yön veren önemli bir olgudur. İnsan zamanın akışını ortaya çıkan değişimlerle anladıkça onun akıcılığını, hızını sorgulamaya başlar. Zaman-değişim-hız ilişkisini yaş aldıkça fark eden kişi, psikolojik olarak ya zamanın sonu olan ölümü düşünmemeyi ve ondan kaçmayı ya da zamanı ve zamanın bir parçası olan deneyimi sürekli kılmak için geçmiş-şimdi-gelecek bütünlüğü içinde yaşamayı tercih eder. Yahya Kemal yaşamı boyunca ikinciyi tercih etmiş ve tercihini eserleri ile ortaya koymuştur. Üç farklı zaman dilimini muhafazakâr tavır ve nostaljik duygu ile yorumlayarak imtidad düşüncesini olgunlaştırmıştır. Olgunlaşma sürecinde nostalji onun şiirini hem tematik hem estetik hem de ileti yönünden var eden belirleyicilerden biri olmuştur. Bu makalede Yahya Kemal’in nostaljik bakışının şiirlerini nasıl etkilediği irdelenecektir.Keywords
Yahya Kemal, şiir, süreklilik, nostalji, kişisel nostalji, kültürel nostalji
Kaynakça