Abstract


AHMET MİTHAT EFENDİ JÖN TÜRK ROMANINI NEDEN YAZDI?

II. Meşrutiyetin ilanından iki yıl sonra yayımlanan (1910) Jöntürk romanı Ahmet Mithat Efendi’nin son eseridir. II. Abdülhamit dönemi boyunca yönetimle uyumlu bir şekilde çalışan Mithat Efendi bu eserinde siyasi görüşlerinde yaşanan değişimlerin panoramasını sunar. 1870’lerde Yeni Osmanlılarla birlikte hareket etmesine rağmen 1876’dan itibaren neden Yeni Osmanlılardan ayrıldığını ve Abdülhamit yönetimine karşı tavrını açıklar. Bununla birlikte İttihat ve Terakki Partisine bakış açısını, Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte sosyal hayatta meydana gelen değişikleri bu eseri aracılığı ile tartışır. Siyasi tercihleri nedeniyle edebiyat tarihlerinde eleştirilen Ahmet Mithat Efendi’nin edebiyatımızdaki yerinin doğru tespiti için Jöntürk romanının ayrıntılara bakılması elzemdir. Bu çalışmada Jöntürk romanı Ahmet Mithat Efendi’nin dünya görüşünde yaşanan değişiklikler çerçevesinde ele alınmıştır.Keywords
Jöntürk, İttihat ve Terakki Partisi, II Abdülhamit, Yeni Osmanlılar.
Kaynakça