Abstract


TOPLUMCU GERÇEKÇİ TÜRK ROMANINDA KOMÜNİST PROPAGANDA (1950-1960)

Sanayinin gelişmediği tarım toplumlarında komünist propagandanın malzemesi ağırlıkla kırsal hayatta aranmış, edebî eserlerde tarımsal toplumların iktisadî ve idarî yapıları konu edilerek eleştirilmiştir. Bu makalede 1940’lı yıllarda yoğun bir üretim sürecine girerek 1950’li yıllarda siyasî romanlar yayımlamış üç önemli Marksist-sosyalist romancının kırsal hayatta toplumsal sınıf çatışmaları başta olmak üzere siyasî kavram ve sorunları konu edindikleri İnce Memed, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Rahmet Yolları Kesti romanlarında işlenen siyasî meseleler ele alınarak yazarların bu meselelere getirdikleri çözüm önerileri tartışılmıştır.Keywords
İnce Memed, Bereketli Topraklar Üzerinde, Rahmet Yolları Kesti, komünist propaganda, toplumsal sınıf, mülkiyet, siyasî ahlâk
Kaynakça