Abstract


ALİ NİZAMÎ BEY’İN ALAFRANGALIĞI VE ŞEYHLİĞİ ÜZERİNE “PALİMSESTVARİ” BİR OKUMA

1952 yılında kitap olarak yayımlanan Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği Abdülhak Şinasi Hisar’ın üçüncü romanıdır. Roman, kitap hâlindeki yayınından önce 1936 yılında kısa bir hikâye ve 1950’de tefrika olarak iki defa daha yayımlanmış bulunmaktadır. Makalede bu üç versiyondan yola çıkılarak Abdülhak Şinasi’nin hikâyeyi bu tekrar tekrar yazma süreci ele alınmaktadır. Bu incelemede, bir parşömenin katmanlı okunması anlamına gelen palimspsest kavramından faydalanılmıştır. Bir parşömenin tekrar tekrar yazılıp kullanılması ve bu yazıların iç içe geçmesi gibi, Hisar’ın üç yazımı da içerik ve üslup bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Buradan Abdülhak Şinasi Hisar’ın sanatçılığı, yazış tarzı hakkında tespit ve yorumlara ulaşılmaya çalışılmaktadır.Keywords
palimpset, Abdülhak Şinasi Hisar, Ali Nizamî Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği, metinlerarasılık.
Kaynakça