Abstract


ÖLMEYE YATMAK YA DA YURTSUZLUĞUN ANATOMİSİ

: Bu çalışmanın problemi, Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar adlı üçlemesinin ilki olan Ölmeye Yatmak romanında kadının toplumsal, kültürel ve bireysel yurtsuzluğudur. Türkiye modernleşmesin, inkılâpların, devlet ve siyaset ilişkilerinin belirlediği bir atmosferde yaşayan romanın başka kişisi Aysel, sosyolojik ve psikolojik veri ve yöntemlerin yardımıyla çözümlenmektedir. Toplumsal uyumsuzluk, entelektüel karşılıksızlık, sorunlu kadın kimliği ve intihar arzusu gibi modern olgular “yurtsuzluk” olarak kavramsallaştırılmakta ve Aysel’in yurtsuzluğunu hazırlayan ve besleyen sebepler ve Entelektüel/yazar/kadın bağlamında önemli bir imgeye dönüşen Virginia Wolf’un Kendine Ait Bir Oda’nın Aysel bağlamında neye denk geldiği analiz edilmektedir. Toplumsal ve bireysel “tutunamamazlık” ile “arada kalma”nın yurtsuzluk ile zorunlu bağı tespit edilmektedir.Keywords
Kadın, Yurtsuzluk, Kimlik, İntihar, Roman
Kaynakça