Abstract


ADALET AĞAOĞLU’NUN GÖÇ TEMİZLİĞİ ADLI ANI-ROMANINDA “EV/EVE DÖNÜŞ” ALGISI

Adalet Ağaoğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a taşınma süreci içerisinde çalışma odasında geçirdiği üç-dört saatlik bir zaman dilimini kapsayan anlatısı Göç Temizliği, yazarın hayatına ve kadın dünyasına ait önemli bir kapıyı aralamaktadır. Anı-roman türündeki anlatı; yazarın hayatından kesitler verirken bu kesitlerin içinde ortaya konulan dönemin siyasî, sosyal ve edebî çevresi de kadın ve kadına bakış ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kadın dünyasının eril düzen içerisinde aldığı biçim ve bu biçime zaman zaman ayak direyen varoluşu günlük hayatın içinde silinmiş ve sıradan bir hâle gelmiştir. Ancak her kadının belli bir dönemde varoluşundan gelen sesler tarafından aldığı bir eve dönüş çağrısı vardır. Burada bahsi geçen ev, manevî anlamda bir eve dönüşü gerektirmekle birlikte kadının kendisini hatırlayıp arınmasına ve iyileşmesine olanak verir. Çalışmada, eve dönüş algısı çeşitli başlıklarla çerçevelenmiş, bu başlıklar doğrultusunda ortaya konmuş olan otobiyografik bilgiler, kadın dünyası ve duygu durumlarından yola çıkılarak Ağaoğlu’nda ev ve eve dönüş algısı incelenmiştir.Keywords
Adalet Ağaoğlu, ev, eve dönüş, roman, Göç Temizliği
Kaynakça