Abstract


MEHMET ÂSAF BORSACI’NIN BENLİ LEYLA ROMANI ÜZERİNE POETİK BİR OKUMA

Öz Mehmet Âsaf Borsacı’nın Benli Leyla romanı, gerek yapısı gerekse içeriğindeki edebi tartışmalarıyla poetik okumaya oldukça elverişlidir. Şöyle ki romanda kadın başkahramanın adı Klasik Türk şiirinin ideal kadın imgesinin adı olan Leyla’dır. Gece/karanlık ile ilişkili olan bu isimde kadının büyüleme gücünün baskılanması söz konusudur. Leyla’nın babası Zekâi Efendi poetik bakımdan Klasik şiir taraftarıdır. Yeni nesil şair(ler)i karşısında eski nesil şair(ler)in bir temsilcisidir. Klasik şiir tarzı manzumeler kaleme alan bir şairdir. Şiirler, nesirler kaleme alan Necdet, etrafında genç bir şair olarak tanınır. Poetik bakımdan Yeni Türk şiirine bağlıyken zevk olarak Klasik şiiri de ihmal etmez. Necdet’in sevdiği; Muallim Nâcî, Ahmet Rasim, Süleyman Nazif, Fâik Âli, gibi şairler Yeni Türk edebiyatının ortaya çıktığı dönemde hem Yeni Türk şiirini benimseyen hem de bu şiirle Klasik şiir arasında bir bağ kuran Mutavassitîn grubuna dâhildir. Bu nedenle Romanda Muallim Nâci’ye çokça referans vardır. Bunun nedeni, günümüzde, yeni Türk şiirinin gelişmesinde bir şair olarak hakkı teslim edilen Nâci’nin romanın yazıldığı dönemde hâlâ Yeni Türk şiirinin karşısında olmasına dair yerleşik algının güçlü bir şekilde devam etmesidir. Mevcut dönemde Naci’nin şiir(in)e taşıdığı yenilikler ve Yeni Türk şiirdeki yeri, kitaplar ve makalelerle değil romanların sayfalarında gösterilmeye çalışılır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Burhan Asaf, Borsacı, Poetik, Benli Leyla
Kaynakça