Abstract


VARLIK TABAKALARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA BAĞLAMINDA ABBAS SAYAR’IN YILKI ATI ROMANI
İçerdiği anlam dizgesi ve estetik haz ile varoluşsal özü bünyesinde barındıran edebi eserler, malzemesini hayattan alarak estetiksel bir oluşumun göstereni olurlar. Türk edebiyatının başarılı eserleri arasında yer alan Abbas Sayar’ın Yılkı Atı romanı, gerek içerdiği anlam katmanlarıyla gerekse yaşamı, doğa ve insan birlikteliği içerisinde yorumlayan tavrıyla özgün bir yere sahiptir. At’ın başkarakter olarak ele alınıp yorumlandığı eser, varlık tabakaları arasında yapılan kıyaslamayla değer algısının sadece insana değil, hayvanlara/doğaya ve tüm canlılara ait olduğunu vurgular. Vefa, emek, değer, fedakârlık, birliktelik, aidiyet, özgürlük gibi pek çok yargının varlık kazandığı roman, zengin bir içeriğe ve sağlam bir kurguya sahiptir. Çalışmada Abbas Sayar’ın Yılkı Atı adlı romanı, izleksel açıdan incelenmiş ve varlık tabakaları arasındaki çatışma unsurları çözümlenmeye çalışılmıştır.

Keywords
Abbas Sayar, Yılkı Atı, roman, at, insan
Kaynakça