Abstract


TONI MORRISON’IN BELOVED VE CHRISTA WOLF’UN MEDEA. STIMMEN ADLI ESERLERİNDE ANNE ARKETİPİ
Toni Morrison’ın Beloved (Sevilen) ve Christa Wolf’un Medea. Stimmen (Medea. Sesler) adlı eserleri Yunan mitolojisinde yer alan Medea mitini yeniden üretmekte ve dönüştürmektedir. Beloved ve Medea. Stimmen’in, anaerkil ve Dionizyak birer roman olarak başkahramanları Sethe ve Medea ile ataerkil, sömürgeci Batılı topluma karşı çıkan, değerleriyle mücadele eden Ana Tanrıçalar yarattıkları görülmektedir. Çalışmada, Beloved ve Medea. Stimmen adlı romanlarda Medea arketipi ile ilişkili olarak yer alan anne arketipi, Apollon-Dionysos dikotomisi bağlamında arketipsel eleştiri yöntemi kullanılarak karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Eserlerin başkahramanları olan Sethe ve Medea, Carl Gustav Jung’un seven anne ve korkunç anne kavramları açısından değerlendirilecektir.

Keywords
Toni Morrison, Beloved, Christa Wolf, Medea.Stimmen, Medea, anne arketipi.
Kaynakça