ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


YAHYA KEMAL: “KENDİ GÖK KUBBEMİZ” ALTINDA ÖLÜM
ÖZ Ölüm, yaşadığımız hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Nitekim her insan doğacak, yaşayacak ve ölecektir. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe bu gerçeğin farkındadır. Farkındalığının azaldığı durumlarda, yakınındaki bir kişinin yahut bir diğer canlının ölümü üzerine kişide bu bilinç yeniden canlanır. Sanatkâr, yaşamı herkesten daha fazla derinlemesine idrak eden, gözlemleri, duyuş ve sezişleri en fazla olan kişidir. Bu durumda ölüm sanatçının elinde biyolojik bir hadise olmaktan çıkar, bir estetik değer ve anlam kazanır. Bu çalışmamızda Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının büyük şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın “Kendi Gök Kubbemiz” adlı kitabında yer alan şiirlerinde ölüm temasını nasıl ele aldığını inceledik. Diyebiliriz ki, Yahya Kemal ölüm realitesi karşısında umumiyetle bir rind edasıyla durmaktadır. O, ölümü “asûde bir bahar ülkesi” olarak görüp “Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor.” diyerek büyük bir sükût ve tevekkül içinde beklemeye koyulmuştur.

Keywords
Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, Şiir, Ölüm, Ahiret

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri