ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


QUEER ESTETİK BAĞLAMINDA ARKADAŞ Z.ÖZGER ŞİİRİNİN İNCELENMESİ
Arkadaş Z Özger şiiri sıra dışı marjinal söylemler içinde ve cinsel unsurlarla örülü imajnatif yapısıyla döneminin şiirsel algısının epey dışında bir şiir tarzıdır. Şiir vermiş olduğu 1960’lı yıllara baktığımızda yeni anayasayla beraber yeni fikir ve söylemlerin vücut bulduğu, görece özgürlükçü bir ortamdan bahsedebiliriz. Tabi bu özgürlükçü ortamla beraber sol fraksiyonların hareketli olduğu ve şiir anlayışına da oldukça etki ettiğini görürüz. Yine aynı yıllardaysa post feminist sanatçılarla beraber, feminizm farklı bir boyut kazanarak sanatta ve şiirde farklı bir dil arayışına gidilir. Bu gelişmelerle beraber Özger şiirinin dönemin şiir anlayışı dışında çok yenilikçi ve hiza dışı bir şiir tazı yarattığını söylemek mümkündür. Bu şiirin iç dinamiklerini, temalarını, söylem gücünü ve dilsel yapısını bütünlüklü bir şekilde incelediğimizde karşımıza Queer bir söylem ve eleştiri gücü çıkarır. Bu makalemizdeyse Özger şiirinin marjinal yapısına nüfus edebilmek ve şiir pratiğinin arka planını anlayabilmek adına Queer kavramının, ortaya çıkışını, kavramsal tarifini, siyasi duruşunu ve Özger şiiriyle örtüşen fikirsel unsurlarını inceleyeceğiz.

Keywords
Arkadaş Z. Özger, Queer, kimliksizleşme, cinsiyet, biyoiktidar, heteronormatif, Judith Butler

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri